Dendermondse startup Code Breakers profileert zich als Scrum Master

AAEAAQAAAAAAA00000000000000jnpannecoeckJan Pannecoek, die ervaring opdeed als technical designer bij een grote bank en als Java software engineer, is sinds begin dit jaar na het oprichten van Code Breakers, full time ondernemer. “De naam is natuurlijk een gimmick”, zegt hij, “want we breken geen codes maar we ontwikkelen gebruiksvriendelijke en transparante codes waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen. Voorts bieden we ondersteuning aan en kunnen we ook apps ontwikkelen.”

Jan Pannecoeck wist al enkele jaren dat hij  ooit een eigen bedrijf wou starten en bereidde zich daar grondig op voor. “Ik heb de afgelopen jaren vrij veel seminaries en opleidingen gevolgd”, geeft hij aan “en veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een eigen netwerk. Begin dit jaar was ik klaar voor de grote stap, ook omdat ik dadelijk een klant vond om een eerste project bij te starten.”

Hij heeft geen schrik dat hij op de concurrentiële IT-markt niet aan de bak zal komen. “Er blijft een grote vraag bestaan naar goede IT-profielen”, zegt hij. “Mijn voornaamste troef is dat ik er goed in slaag om technische zaken op een verstaanbare manier uit te leggen. Daardoor kan ik meestal een goede brug vormen tussen technische en niet-technische mensen. Ik voel dat dit een niet onbelangrijk pluspunt is.”

Code Breakers kan door de brede ervaring van Jan Pannecoeck veel IT-projecten aannemen maar wil zich vooral richten  op Java of Mobile projecten. Voorts wil de jonge ondernemer zich ook profileren als Scrum Master. Scrum heeft in de technologiewereld niets met rugby te maken, maar  is een soort framework dat meer en meer wordt gebruikt in de IT-sector. De bedoeling van Scrum bestaat erin om ervoor te zorgen dat teams op een zo efficiënt mogelijke manier complexe projecten aanpakken. Als Scrum op een goede manier wordt toegepast, kan de snelheid en de kwaliteit van projecten aanzienlijk verbeteren.

“Op langere termijn zou ik graag een mooi evenwicht vinden tussen projecten die we volledig in ons eigen bedrijf  afwerken voor de klant en consultancyopdrachten bij de klant zelf”, besluit Jan Pannecoeck. “Maar dat zal samenvallen met het in dienst nemen van enkele medewerkers en dat is nog niet voor dit jaar. Door ook inhouse projecten mee op te nemen, kunnen we ook makkelijker schoolverlaters in dienst nemen in de toekomst en hen op een goede manier begeleiden en verder opleiden. Zo moet het mogelijk zijn om Code Breakers organisch te laten groeien.”