Drukvat DeprestDeprest NV, onder leiding van zaakvoerder Peter Depraetere, is gespecialiseerd in de zwaardere metaalverwerkende nijverheid, voornamelijk in de bouw van drukvaten en opslagtanks en stelt ruim 30 mensen te werk. Zij zijn bezig met een flinke bedrijfsuitbreiding die op dit moment in een eindfase zit. De uitbreiding zal zich vertalen in een quasi verdubbeling van de atelieroppervlakte en in de ingebruikname van een aantal nieuwe machines.

Deprest, gevestigd in Temse op de vroegere terreinen van de Boelwerf, maakte nu  een drukvat met afmetingen 8 bij 7 meter met een lengte van 14 meter.

Het vervoer naar de Antwerpse haven kon niet over de weg gebeuren, waardoor het via de nabijgelegen Schelde per schip naar de eindklant werd vervoerd.

Het transport was redelijk spectaculair: het werd eerst onder politiebegeleiding naar de kade in Temse gevoerd, waarna het bij hoogtij en met behulp van een kraan op het schip gereden werd.

Drie andere drukvaten, die eveneens tot hetzelfde project behoren en een lengte hebben van iets meer dan 22 meter, zullen op hun beurt binnen enkele weken worden geleverd.