Diensten van CityD aan steden en gemeenten kunnen ook ondernemingen ten goede komen

 

duurzame-stadsontwikkelingCityD is een gezamenlijk initiatief van wes research & strategy, vastgoedspecialist Quares en BRO België. De drie partners ondersteunen steden en gemeenten bij het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe identiteit en positionering.

 

 Openbare besturen en andere marktpartijen hebben een scherp profiel nodig om aantrekkelijk te blijven voor hun bewoners en bezoekers maar ook voor de bedrijven die eigenlijk voor de zuurstof van de stad zorgen. Ze zijn dan ook op zoek naar een professionele begeleiding op lange termijn. Vanuit een visie, strategie en citymarketingplan wensen ze hun beleids- en investeringsbeslissingen te verantwoorden en de voortgang van hun ontwikkelingsprocessen te verzekeren. Maar om tot een duurzaam resultaat te komen hebben ze ook behoefte aan externe expertise inzake stads- en gebiedsontwikkeling, retail- en commercieel vastgoed, proces- en centrummanagement.

 

Daarom werd CityD gecreëerd door drie toonaangevende bedrijven op het vlak van retailadvies, centrumbeheer en procesmanagement: wes research & strategy, de vastgoed- en duurzaamheidsspecialist Quares en BRO België. CityD staat voor “Dynamic City Improvement”. De partners zagen namelijk dat goede initiatieven soms naast elkaar lopen, met als gevolg een onvoldoende draagvlak en synergie, een dynamiek die begint te stokken, kwaliteitsverlies en het project dat uiteindelijk doodloopt.

 

Om van complexe en complementaire processen en projecten een succes te maken hebben overheden en andere marktpartijen vooral nood aan expertise die onmiddellijk inzetbaar is op verschillende fronten. Het gefragmenteerd inkopen van expertise op het vlak van stadsontwikkeling, detailhandelsbeleid en centrummanagement leidt enkel tot een verzwakte invulling van het citymarketingplan, met als gevolg een minder sterke positionering.

 

CityD wil via dynamische processen een strategische totaalaanpak optimaliseren, continuïteit bieden en voortdurend werken aan verbetering en vernieuwing. Efficiëntie en resultaat op korte en lange termijn nastreven in het kader van een langetermijnvisie gebaseerd op kennis, ervaring en innovatie. Uiteindelijk komt dat ook de bedrijven ten goede die zich vestigen in steden die een beroep doen op de diensten van CityD.