Sinds vorig jaar bundelen Stad Gent en OCMW Gent hun krachten op het vlak van sociale tewerkstelling in het Dienstenbedrijf Sociale Economie. De bedoeling was onder andere om versnippering tegen te gaan en mensen nog meer kansen te geven om werkervaring op te doen. Tegelijkertijd worden er in de stad allerlei waardevolle taken uitgevoerd. Na één jaar ogen de resultaten van het Dienstenbedrijf positief.

Per man of vrouw werd in de afdeling Onderhoud Openbaar Domein zo’n 6 kilometer straat per dag proper gemaakt. Afdeling Fietsatelier onderhield en herstelde 2.500 fietsen in 2016, en in de afdeling IKook maakten ze 58.445 dagschotels klaar. Verder haalde de afdeling Logistiek al na één week foodsavers 1,9 ton voedseloverschotten op bij de grote winkelketens, en herverdeelde die onder de sociale restaurants. In totaal maakte de afdeling Schoonmaak 54 locaties van Stad en OCMW Gent schoon en de afdeling Bouw realiseerde 783 kleine opdrachten. “Het stimuleren van de sociale economie is een essentieel onderdeel van het stedelijke werkgelegenheidsbeleid. Het is de bedoeling om meer sociale economie te creëren, en daar slagen we in”, zegt Rudy Coddens, schepen van Werk.

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk voor een afgebakende periode van 1 tot 5 jaar. Afhankelijk van hun vaardigheden en interesses komen ze terecht op één van de afdelingen, waar ze door technisch onderlegde collega’s intensief worden begeleid. De werknemers worden eveneens in solliciteren getraind en ondersteund in de zoektocht naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. “Er wordt aandacht besteed aan meer algemene vaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en te houden. Het gaat daarbij om kennis van het Nederlands, zelfstandig werken, klantvriendelijkheid, enzovoort”, aldus Rudy Coddens.