Dieter Geenens wordt de nieuwe algemeen directeur van de POM Oost-Vlaanderen. Hij was er sinds midden december als waarnemend directeur aan de slag en is nu, na het doorlopen van een extern begeleide aanwervingsprocedure, door de raad van bestuur definitief aangesteld.

Dieter Geenens is biotechnoloog van opleiding, werkte als R&D-manager bij Aquafin nv en als projectcoördinator bij de GOM West-Vlaanderen, vooraleer hij in 2006 de overstap maakte naar de POM Oost-Vlaanderen. Daar coördineerde hij de projecten binnen het domein van het bedrijventerreinmanagement. Midden december aanvaardde hij de opdracht om als waarnemend directeur de POM te leiden. Zijn motto is ‘gezonde geest en gezond hart’.

Dieter Geenens kwam nu als meest geschikte kandidaat uit een extern begeleide aanwervingsprocedure. Volgens Martine Verhoeve, Oost-Vlaams gedeputeerde voor Economie en voorzitter van de POM, is Dieter ideaal geplaatst om de werking van de POM verder uit te bouwen. “Dieter is een goede people manager die de afgelopen maanden bewezen heeft dat hij, in niet altijd gemakkelijke omstandigheden, de organisatie vorm en richting kan geven. Hij kent de POM en het werkveld door en door, zodat hij de werking heel gauw op volle kruissnelheid zal kunnen brengen.”