Dirk Houttequiet deponeert keurmerk “Samen onderweg”

dirk-houttequiet-26_th-1Dat veel ondernemers ondanks de tsunami van dagelijkse problemen die dringend om een oplossing vragen, toch nog de tijd en de energie vinden om verder te kijken dan de waan van de dag en dan hun eigen sector, verdient alle lof. Eén van die ondernemers is ook Dirk Houttequiet, zaakvoerder van Garage Houttequiet uit Temse.

“De snelle veranderingen in onze maatschappij zorgen voor een ontwrichting in tal van sectoren”, zegt hij. “Dit kan bedreigend en zelfs beangstigend zijn. Daarom heb ik het initiatief genomen om de community “Samen onderweg” op te richten en het keurmerk daarvan te deponeren Het is de bedoeling om via diverse initiatieven en een eigen website (http://www.samen-onderweg.net)aan te tonen dat ondernemers bewust kunnen en durven kiezen voor een actieve en positieve houding als reactie op alle veranderingen.”

Dirk Houttequiet nam dit initiatief omdat hij ervan overtuigd is dat enorm veel energie verloren gaat aan frustratie en polarisatie. Hij stelde een charter op met de waarden die de basis vormen van deze actieve houding. Dit keurmerk is mede de basis om zijn bedrijf aan te passen aan de snelle veranderingen die zich ook afspelen in de wereld van de mobiliteit.

“Via een nauwe samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen uit verschillende sectoren willen we mensen en bedrijven verenigen rond positivisme”, zegt hij.

Het was ook de bedoeling om op 17 november een eerste congres te organiseren rond het aanzwengelen van ondernemerschap bij werknemers, maar omdat er onvoldoende inschrijvingen waren, werd het event geannuleerd.  Toch blijft de organisatie Samen Onderweg overtuigd van de relevantie van het onderwerp en de waarde van het voorziene programma. Ze bekijkt nu of ze dit programma – al dan niet onder een andere vlag – op latere datum opnieuw kan voorstellen.