Dyzo : uniek aanspreekpunt voor ondernemers in moeilijkheden

aaadyzoOp vrijdag 24 oktober 2014 is Dyzo van start gegaan, een uniek aanspreekpunt voor Vlaamse ondernemers in moeilijkheden. Dyzo is de fusie tussen Tussenstap, een initiatief van UNIZO en Zenito, en Efrem. Samen bedienden ze al ruim 10.000 ondernemers in nood.

Naast het maatwerk voor individuele ondernemers en advies voor medewerkers van sociale diensten staat Dyzo voor : opleidingen, vrijwilligerswerk, zelfhulpgroepen, netwerkvorming, studie van de doelgroep, sensibilisering en beleidsvoorbereiding.

“Zelfstandigen kampen met moeilijkheden, zoals iedereen die beroepsactief is. Alleen zelfstandigen dragen daarbij het risico dat hun inkomen uitblijft of zelfs dat hun vermogen aangetast wordt omwille van hun beroep”, aldus Dyzo. Dyzo wil hierop een antwoord bieden.

De problemen die ondernemers ondervinden, kunnen opduiken terwijl de zaak nog volop draait, bijvoorbeeld omdat een belangrijke klant niet betaalt. In dat geval richt Dyzo zich voornamelijk op de zaak om die leefbaar te houden en een doorstart te vergemakkelijken. De moeilijkheden worden heel erg zichtbaar als problemen de zaak tot een stopzetting dwingen, bijvoorbeeld bij faillissement. Dan is de zaak wel weg, maar blijft de zelfstandige over met een massa vragen. Dyzo werkt dan aan het verzachten van de ergste gevolgen, voor de zelfstandige en zijn/haar gezin. Na een gedwongen stopzetting leeft bij een meerderheid van de zelfstandigen de ambitie om opnieuw zo zelfstandig mogelijk beroepsactief te worden. Dyzo ondersteunt de herstart door drempels weg te werken en mogelijkheden te suggereren.

De naam Dyzo verwijst naar het dynamiseren van ondernemers die voor belangrijke keuzes staan. De baseline van het logo “zelfstandigen in moeilijkheden” geeft aan voor wie Dyzo werkt. De missie van Dyzo luidt als volgt: “Dyzo draagt bij tot de welvaart en het welzijn in Vlaanderen door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe kansen te geven. We doen dit door de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden integraal te begeleiden en een stem te geven in de maatschappij en het beleid.”