Eandis helpt Lochristi om te investeren in voertuigen op aardgas

lochristi_8Het gemeentebestuur van Lochristi heeft zijn wagenpark uitgebreid met twee aardgasvoertuigen. “Door deze investering zet het bestuur een belangrijke stap naar een groener voertuigenpark”, zegt Patricia Van De Weghe, schepen van milieu, duurzaamheid en energie.  Energiedistributiebedrijf Eandis, dat zijn hoofdkwartier heeft in Melle, ondersteunde de aankoop van de voertuigen en de plaatsing van een vulstation.

De twee nieuwe CNG-voertuigen vervangen twee dienstwagens van de sport- en jeugddienst. CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie. Lochristi was al snel overtuigd van de ecologische en financiële voordelen van CNG, dat voor 95 % minder fijn stof zorgt dan diesel, 12 tot 30% minder CO2 uitstoot en waarvan de brandstofkosten minder hoog oplopen.

De aankopen van de wagens kwamen tot stand in samenwerking met netwerkbeheerder Eandis, die als aanoopcentrale fungeerde. Ook voor het voorlopig beperkte aantal publieke gastankstations bood Eandis een oplossing. Er wordt immers een privaat CNG-vulstation geplaatst in een garage ter hoogte van het gemeentehuis van Lochristi. Het gaat om een zogeheten ‘slow fill’-station, aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kunnen de voertuigen op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis.

“In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens”, klint het bij Eandis. “Al die voertuigen samen zijn elk jaar goed voor 56,4 miljard kilometer rijden en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof zo veel mogelijk te reduceren, moeten we zoeken naar duurzame alternatieven. Een van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark, is de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische voertuigen, op dit moment vooral interessant voor een kleine actieradius,  of voertuigen op samengeperst aardgas, dat interessanter is als de actieradius groter is.

Eandis gelooft sterk in duurzame mobiliteit en wil de lokale besturen op  daarin aanmoedigen en ondersteunen. Eandis biedt de lokale besturen hulp bij studies rond mobiliteit en wagenparken, organiseert gezamenlijke aankooptrajecten voor voertuigen en plaatst oplaadinfrastructuur en vulstations.