Eandis plant eerste bomen van bos aan

bos-eandis2Eandis en BOS+ hebben de eerste bomen geplant van een bos dat 0,75 hectare groot wordt. De aanplanting in Oosterzele/Moortsele is één van de realisaties binnen het Ecobossen-project. In samenwerking met lokale besturen in haar werkgebied wil Eandis de komende vijf jaar 25 hectare bos aanplanten. Op die manier financiert Eandis de aanplanting van bossen in een twintigtal gemeenten in haar werkgebied.

De aangeplante bomen zijn de volgende jaren goed voor een opname van tonnen CO2. Het Ecobossen-project biedt met de opname van tonnen CO2 een win-win. Enerzijds ondersteunt Eandis haar partnergemeenten in hun engagement om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Dat engagement gingen de betrokken gemeenten aan toen ze het zogenaamde Burgemeestersconvenant ondertekenden. Daarnaast past het Ecobossen-project binnen de doelstelling van Eandis om ook zelf haar CO2-uitstoot per medewerker tegen 2020 te laten dalen met 20%, ten opzichte van 2008. Momenteel is die uitstoot al met 13% gedaald. Bovendien helpt het Ecobossen-project Eandis de komende jaren bij de realisatie van haar vernieuwde visie. CEO Walter Van den Bossche: “Onze ambitie is om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te helpen behalen. Dat doen we door alle betrokkenen in het klimaatverhaal expertise, advies en concrete oplossingen op het vlak van energie te bieden, als Vlaams energiekenniscentrum.”

De komende vijf jaar mikt Eandis op de aanplanting van in totaal 25 hectare bos. Dat komt overeen met ongeveer 50 voetbalvelden. De aanplanting gebeurt telkens in overleg met BOS+. De aan te planten oppervlakte wordt bepaald door de milieu-inspanningen van de Eandis-medewerkers. Eandis engageerde zich om de mobiliteitsinspanningen en de CO2-besparing van het personeel om te zetten in bosaanplant. Concreet gaat het over 3,35 hectare. Zo komt een bos ter grootte van 0,75 hectare op het grondgebied van Oosterzele/Moortsele op een perceel ter hoogte van de Watermolenstraat en het Schellaertpad. Dit deel van het Ecobossen-project omvat 2 000 inheemse boomsoorten, aangeplant volgens een bosplan opgesteld in samenwerking met BOS+.