Economie in 2015 (1): Belgische consumptie blijft goed op peil

stoofvleesDe pan-Europese vermogensbeheerder Candriam, die eind september 78 miljard euro onder beheer had,  hield op 4 december de macro-economische toestand en de vooruitzichten voor 2015 tegen het licht. Made in Oost-Vlaanderen luisterde aandachtig naar de gedetailleerde en goed gedocumenteerde uiteenzettingen van chief economist Anton Brender en econome Florence Pisani en zet de komende dagen voor u op een rijtje wat u er als ondernemer moet uit onthouden. In eerste instantie leggen we de toestand in België onder de loep. In de volgende afleveringen bekijken we de toestand in Europa, de Verenigde Staten en de groeilanden.

Voor ondernemers die louter of hoofdzakelijk in België actief zijn, had Candriam goed en slecht nieuws. Ons land doet het in vergelijking met de ons omringende landen behoorlijk goed op het vlak van de binnenlandse vraag, en maakt ook in het domein van de export deel uit van het Europese koppeloton. Florence Pisani: “Dat biedt onze ondernemingen alvast wat zuurstof. Een stuk meer alleszins dan bijvoorbeeld de Nederlandse bedrijven die echt wel te lijden hebben onder de tegenvallende binnenlandse vraag boven de Moerdijk.”

Daarmee geeft de econome aan dat het in deze periode waarin de eurozone nog altijd herstelt van de zware economische crisis oppassen geblazen is met veralgemeningen. “De situatie verandert bliksemsnel. En sommige landen die bekend stonden als perifere landen, zoals Spanje en Portugal doen het nu erg goed, terwijl Ierland dit jaar met een groei van 4,7% zelfs de onbetwiste Europese koploper zal zijn. Landen als Finland en Oostenrijk, die over het algemeen de reputatie hebben dat het er economisch goed gaat, presteren dan weer bijzonder slecht.”

De maandagse regionale stakingen van de vakbonden in België klagen de daling van de koopkracht aan, maar volgens de cijfers die Candriam over de binnenlandse vraag in België naar voor schuift, is daar vooralsnog weinig mis mee. Integendeel zelfs: op het niveau van de gzinsbestedingen voert ons land het Europese peloton aan.

Die vraag van de gezinnen kan de komende maanden ook nog een duwtje in de rug krijgen als gevolg van de lage olieprijs. “Diverse aanbieders van consumentenproducten kunnen profiteren van het geld dat consumenten niet moeten uitgeven aan de benzinepomp”, zegt Pisani, “al is de impact van de goedkope olie op de reële economie in België een stuk minder groot dan in de Verenigde Staten.  Het is anderzijds ook zo dat gezinnen het in België net als in de rest van Europa moeilijker hebben om hun schulden af te bouwen dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en dat die schulden voor een stuk de uitgaven afremmen.”

Ook de Belgische export blijft behoorlijk op peil, al luidt Pisani op dat vlak wel een alarmbelletje. “De Belgische concurrentiekracht staat al enkele jaren onder druk en de Belgische bedrijven blijven marktaandeel verliezen. Omdat die export voor Belgische bedrijven zo belangrijk is, is ook de neiging om te investeren en om mensen aan te werven. En de onzekerheid over het vinden van een job zet natuurlijk ook een rem op de consumptie, net als het feit dat de loonevolutie globaal genomen ongusntig blijft.  De Belgische werkloosheidsgraad ligt weliswaar een stuk lager dan die in Frankrijk en Italië, maar blijft, zeker bij jongeren, nog altijd problematisch.”