Economie in 2015 (2) : Opletten geblazen als u zaken doet met Frankrijk en Italië

aaaaaaaHollandeRenziDe pan-Europese vermogensbeheerder Candriam, die eind september 78 miljard euro onder beheer had, hield op 4 december de macro-economische toestand en de vooruitzichten voor 2015 tegen het licht. Made in Oost-Vlaanderen luisterde aandachtig naar de gedetailleerde en goed gedocumenteerde uiteenzettingen van chief economist Anton Brender en econome Florence Pisani en zet voor u op een rijtje wat u er als ondernemer moet uit onthouden. In een vorige aflevering zagen we dat de Belgische koopkracht al bij al goed stand houdt. Maar hoe zit het als u u omzet vooral in Europa boekt?

Bij de Europese landen die economisch momenteel het minst presteren zitten er ook een aantal die voorheen tot de sterke Europese landen werden gerekend zoals Finland en Oostenrijk. “Dat heeft uiteraard te maken met de gevolgen van de spanningen in Oekraïne en de sancties tegen Rusland”, zegt Florence Pisani daar in haar pittige Parijse accent over. “Ook Nederland kampt met een tegenvallende binnenlandse vraag. Maar dat belet niet dat de echte probleemlanden in de eurozone momenteel duidelijk Frankrijk en Italië zijn.”

Voor  (Oost-Vlaamse) bedrijven die veel zaken doen met die landen is het opletten geblazen, want noch president Hollande, noch premier Renzi lijken er in te slagen hun land economisch weer op het juiste spoor te krijgen.

“Sinds 2011 presteert de eurozone duidelijk minder goed dan de Verenigde Staten”, zegt Florence Pisani, “en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. “Zowel de consumptie en de bedrijfsinvestingen als de export, liggen op het oude continent duidelijk lager dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Los van die algemene cijfers, is het ook belangrijk om naar de verschillen tussen de Europese landen onderling te kijken, en dan valt op dat met name Italië en Frankrijk er absoluut niet goed aan toe zijn. In die landen stokt de binnenlandse vraag, hapert er van alles aan de productiviteit, stokt de export en blijft van de weeromstuit ook de werkloosheid, zeker bij de jongeren, heel hoog. Het ziet er echt niet goed uit voor deze twee grote Europese  economieën, die een heuse krachtinspanning zullen moeten leveren om uit de negatieve spiraal te geraken.”

Een en ander werd afgelopen weekend trouwens ook nog eens in de verf gezet door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die hekelde dat de landen onder leiding van president Hollande en eerste minister Renzi, er maar niet in slagen om de negatieve economische spiraal te keren. Eén en ander  betekent dat ook Belgische bedrijven die veel zaken doen met die landen behoorlijk op hun hoede zullen moeten zijn.

Volgens Florence Pisani  zijn er echter ook postieve punten in Europa, waar ook Belgische bedrijven van zouden kunnen profiteren. “De binnenlandse vraag in landen als Portugal en Spanje was natuurlijk bijzonder laag gevallen”, zegt ze, “maar die is nu toch weer op gang aan het komen. Ook bedrijven die zaken doen met Ierland kunnen 2015 hoopvol tegemoetzien, want dat land, heeft in 2014 de sterkste groei in Europa laten optekenen en het ziet ernaar uit dat het, mede als gevolg van de betere economische gang van zaken in Groot-Brittanië, op zijn elan zal kunnen doorgaan.” Al bij al verwacht Candriam voor de hele eurozone volgend jaar een groei van 1,3%. “Bedrijven die soepel inspelen op het herstel van de vraag in landen als Spanje en Ierland en die goed opletten als ze zaken doen met landen als Italië en Frankrijk”, zegt Florence Pisani, “zouden daar een graantje van moeten kunnen meepikken.”