1411649839_1410994861_openingciacgent_11Tegen maart 2017 moeten alle bemiddelaars inzake consumentenkrediet geregistreerd zijn. Dit betekent een gigantische uitdaging voor de autosector gezien de verschillende profielen van medewerkers die in een garagebedrijf in contact komen met klanten. Garagebedrijven die de boot niet willen missen moeten zich registreren bij de FSMA als “Agent in nevenfunctie”, wat enkel mogelijk is mits voorlegging van een attest behaald na een examen.

Om de slaagkans in deze juridische materie te verhogen heeft EDUCAM, het kennings- en opleidingscentrum van de autosector, dat recent als examencentrum erkend werd door FSMA, een opleiding in het leven geroepen: “Tussenpersoon in consumentenkrediet”. Deze opleiding vormt de eerste in een reeks van modules die de financiële aspecten in het autobedrijf belicht, een belangrijk aspect voor een sector in volle omwenteling.

Kredietverstrekking en kredietbemiddeling zijn gereguleerde activiteiten en sinds 1 november 2015 is de FSMA (Autoriteit Financiële Diensten en Markten) bevoegd voor de toegang tot het beroep van “kredietbemiddelaar in consumentenkrediet”. Dit impliceert dat men de activiteit van bemiddelaar inzake consumentenkrediet in België enkel kan uitoefenen als men voorafgaandelijk in het daartoe, door de FSMA, bijgehouden register is ingeschreven.

Deze inschrijving kan enkel verkregen worden mits voorlegging van een attest waaruit blijkt dat betrokkene geslaagd is voor een examen over de vereiste beroepskennis voor de bemiddeling van consumentenkredieten.

Wanneer men de inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft, kan men een geldboete krijgen en de inschrijving kan geschorst en zelfs geschrapt worden.

Alle bemiddelaars inzake consumentenkrediet moeten voor maart 2017 geregistreerd zijn.

Voor autoconcessiehouders en uitbaters van garages, die als hoofdactiviteit de verkoop van auto’s en diensten hebben van niet-financiële aard, impliceert dit dat zij dienen te registreren als “agent in een nevenfunctie” aangezien zij bij wijze van nevenactiviteit optreden voor rekening van een of meer kredietgevers.

Dit is een grote uitdaging voor de autosector gezien de onderscheiden profielen van medewerkers die in een garage in contact komen met diverse klanten. Want het gaat hier niet alleen om de verantwoordelijken voor de distributie, zoals de algemeen directeur of sales manager, maar ook om wie het consumentenkrediet bespreekt met een klant, zelfs als de consument uiteindelijk het krediet niet “koopt”. Naast de autoverkoper kan dit bijvoorbeeld de verkoopadministratie zijn, die de documenten laat ondertekenen, of de aftersalesreceptionist die bijvoorbeeld winterbanden of een accessoire zoals een dakkoffer op consumentenkrediet verkoopt …

Gezien het juridisch gehalte van de materie blijkt het slaagpercentage bij sommige invoerders vrij laag te liggen (amper 33%). Vandaar dat EDUCAM het opportuun vond om via opleiding en coaching een module te ontwikkelen die de slaagkans verhoogt.

EDUCAM Business Training, Coaching & Consultancy, de opleidingspartner van bedrijven in de autosector, zal in de opleiding “Tussenpersoon in consumentenkrediet” de deelnemers een overzicht bieden van alle aspecten die betrekking hebben op kredietbemiddeling.

Dag Moors, Coördinator Business Training, Coaching & Consultancy van EDUCAM zegt daarover: “Dit is een bijkomende uitdaging voor onze sector die wij als EDUCAM grondig ter harte nemen. Naast onze technische vormingen biedt EDUCAM Business Training, Coaching & Consultancy al jaren opleidingen aan in sales, aftersales en management. Deze opleiding tot “Tussenpersoon in het consumentenkrediet” vormt de eerste in een reeks van modules die de financiële aspecten in het autobedrijf belicht. Anderen zullen zijn “Autofiscaliteit voor de verkoper”, “Financieel beleid van de automotive onderneming voor leidinggevenden” en “Financiële producten verkopen” voor autoverkopers.