Eén vijfde van failliete bedrijven actief in de bouw

000000000000falingHet afgelopen jaar kreeg de bouwsector af te rekenen met 2.036 faillissementen. Daarmee is de sector goed voor bijna een vijfde van het totale cijfer in België. Die opmerkelijke cijfers komen van kredietverzekeraar Atradius, die ook de betalingsachterstand zag toenemen. De kredietverzekeraar verwacht niet veel beterschap in 2015.

De bouwsector in België heeft het moeilijk en Oost-Vlaanderen vormt daarop geen uitzondering. Het beeld dat van de sector wordt geschetst in de marktmonitor van Atradius is allesbehalve rooskleurig. Met 2.036 faillissementen was de sector goed voor net geen vijfde van alle faillissementen in België. Bovendien blijkt uit de marktmonitor van de kredietverzekeraar dat afnemers betalingstermijnen steeds vaker eenzijdig verlengen tot 90 dagen einde maand. “Betalingstermijnen van 60 dagen einde maand waren al gebruikelijk maar dat afnemers die termijnen nu eenzijdig verlengen is een duidelijk signaal dat de bouwsector naar adem hapt,” zegt Christophe Cherry van Atradius.

“Sinds de tweede helft van 2012 beleeft de Belgische bouwsector moeilijke tijden en er is nog steeds geen echte opleving in zicht,” zegt Christophe Cherry, Country Director Belgium Luxemburg van Atradius. “De banken blijven voorzichtig bij het verlenen van kredieten aan de sector en de algemene vraag is verslechterd. Na een minimale groei van 2% in 2014 wordt er voor 2015 een nulgroei voorspeld. Op korte termijn is het enige lichtpuntje de woningbouw die nog even kan surfen op de golf van werk voor gezinnen die nog willen genieten van de oude woonbonus.”

De moeilijke marktomstandigheden tasten de winstmarges aan. Huishoudens hebben het steeds moeilijker om een nieuwe woning te financieren. De strengere energieregelgeving, lagere fiscale voordelen en de restrictievere kredietverlening doen de vraag naar goedkopere en kleinere alternatieven toenemen. Die veranderde wens weegt op de woningbouw, al kunnen de demografische evolutie en huidige lage rente voor wat zuurstof in de sector zorgen.

De laatste drie weken van februari legden weer iets meer dan veertig Oost-Vlaamse bedrijven de boeken neer. Ook uit de recentste overzichtstlijst blijkt dat bouw- en installatiebedrijven erg kwetsbaar blijven. Maar ook de horeca blijft nog altijd een probleemsector. We schreven eerder deze week over het Horecaplan 2015 waarin de regering gewaag maakt van bijkomende lastenverlagingen en die blijken meer dan nodig te zijn. De volledige lijst vindt u op www.madeinoostvlaanderen.be/falingen