Eerste percelen bedrijventerrein Ronse – Pont – West beschikbaar

RonsePontWest-KaartfaseringHet bedrijventerrein Ronse – Pont-West is gelegen langsheen de Doorniksesteenweg en heeft een totale oppervlakte van 48 ha. Het sluit aan op het voorziene knooppunt N60 – N48 zodat het prima ontsloten is. De centrale ligging in de Eurometropool met de wereldsteden Parijs, Londen en Brussel “binnen handbereik” biedt volgens de ontwikkelaars alvast heel wat voordelen.

SOLVA, het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en soci-economische expansie, is in 2009 gestart met de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Zoals bepaald is door het provinciebestuur, gebeurde die ontwikkeling in drie fasen.

Sinds juni 2014 is het noordelijke deel van deze eerste fase infrastructureel ontsloten en zijn alle terreinen bouwrijp. Het gaat om 62.368,53 m² die indicatief in acht percelen zijn opgesplitst. Elk van deze percelen, zo is eveneens door het provinciebestuur bepaald, moet een oppervlakte van minimaal 5.000 m² hebben. De verkoopprijs ervan is vastgelegd op € 65/m². Hierin is ook het deel dat elk bedrijf heeft in de gemeenschappelijke eigendom, voor een bedrag van € 8/m² begrepen. Deze gemeenschappelijke eigendom bestaat uit een dertig meter brede groenzone, de gemeenschappelijke afwatering, de blusvijver en een gemeenschappelijk parkeergebouw. Deze gemeenschappelijke delen worden beheerd door een Vereniging van Mede-eigenaars, waarvan alle investeerders lid zijn, met SOLVA in de rol van syndicus. Onder impuls van de Stad Ronse realiseert SOLVA hier een maatschappelijk bedrijventerrein, waarbij de maatschappelijke functies zoals tewerkstelling, esthetisch en architecturaal aantrekkelijk bouwen, het gebruik van milieuverantwoorde materialen en technieken, duurzame bedrijfsvoering, en ook betaalbaar duurzaam groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit aan bod komen.

Kandidaat-kopers kunnen contact opnemen met patrimoniumbeheerder Koen De Mesel, via koen.de.mesel@so-lva.be.

Investeerders kunnen nagaan of ze in aanmerking komen voor 10 % investeringssteun via de regionale steunkaart, of voor vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende 2 jaar voor nieuw ondernemerschap, of voor ondersteuning bij de aanwerving van personeel dankzij het maatwerkplan Ronse via economie@ronse.be. Via Agentschap Ondernemen kunnen de geïnteresseerde ondernemers ook nagaan welke subsidiemogelijkheden de Vlaamse Overheid biedt.