De septembermaand kent in België een daling met bijna 7% van het aantal faillissementen in vergelijking met september vorig jaar. Ook in Oost-Vlaanderen is er voor het eerst sinds lange tijd een daling waarneembaar. Hoewel de provincie de afgelopen maanden flinke stijgingen liet zien, noteert ze nu een lichte daling van 1,6% ten opzichte van september vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon Belgium.

Gedurende de maand september gingen in totaal 1.091 bedrijven failliet in ons land. Dat zijn er 6,9% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen daalde in alle drie de gewesten. Met 532 faillissementsuitspraken kent Vlaanderen de grootste daling (-13,2%). Binnen het Brusselse Gewest (-9,4%) werden 271 bedrijven failliet verklaard. In Wallonië ging het om 282 uitspraken (-1,4%).

“Dat is opmerkelijk want de maand september laat traditioneel het hoogste aantal faillissementen van het jaar noteren”, merkt Eric Van den Broele, senior manager research and development bij Graydon, op. “We zagen een toename in het eerste deel van dit jaar, de cijfers van september breken met die trend. Met dit faillissementsaantal vallen we terug op een niveau dat te vergelijken valt met de septembermaanden van 2009 en 2010.”

Op provincieniveau kent Oost-Vlaanderen 124 uitspraken (-1,6%). Voor de eerste keer in vele maanden, is er zo een daling te zien. In arrondissementen Oudenaarde (-68,8%), Dendermonde (11,8%) en Gent (1,8%) waren er heel wat minder faillissementsuitspraken. In arrondissementen Sint-Niklaas (22,2%) en Aalst (42,1%) werden alsnog stijgingen genoteerd.

Negatieve Oost-Vlaamse jaarbalans

Als de eerste negen maanden van dit jaar met die van 2016 worden vergeleken, dan blijft het aantal faillissementen nog steeds hoger (+5,1%). Het Vlaamse Gewest toont over diezelfde periode een daling met 2,1%, terwijl het Brusselse Gewest ten opzichte van 2016 een stijging toont met 25,7% en het Waalse Gewest met 5,1%.

Oost-Vlaanderen staat in de jaarbalans echter als enige Vlaamse provincie in het rood, met 11,8% meer faillissementsuitspraken tussen januari en september in vergelijking met diezelfde periode in 2016. Er vonden er 974 plaats. Dat is een beduidend slechter cijfer dan Vlaams-Brabant (-0,2%), Antwerpen (-6,6%), West-Vlaanderen (-6,9%) en Limburg (-8,2%). Zowel arrondissementen Aalst (+48,24%), Dendermonde (+19,4%), Gent (+7,8%), Oudenaarde (+1,9%) en Sint-Niklaas (+4,5%) laten een stijging optekenen.