ESCO4 Gent wil energiebesparingen op bedrijventerreinen opdrijven

aaaaaindustrieEnergie is een belangrijke kost geworden in de bedrijfsvoering van vele kmo’s. Energiebeheer is echter vaak een complexe materie  en behoort meestal niet tot de core-business van de kleine en middelgrote ondernemingen. Toch blijkt uit eerder onderzoek dat bij heel wat kmo’s 20% tot zelfs 30% zou kunnen worden bespaard op de jaarlijkse energiefactuur. Het project ESCO4Gent wil de energiebesparing bij kmo’s in een hogere versnelling brengen op de bedrijventerreinen Industrieweg en Drongen I.

ESCO4Gent, gesubsidieerd vanuit Agentschap Ondernemen, is een initiatief van de bedrijventerreinmanager Quares , het energiestudiebureau 3E in samenwerking met de vzw’s Drongen I en Industrieweg. De stad Gent ondersteunt dit initiatief, daar het stimuleren van de ESCO-markt bij kmo’s één van de acties is uit het Gents Klimaatplan. Ook voor een aantal eigen stadsgebouwen zal de Stad Gent zelf ook ESCO-pilootprojecten opstarten.

Investeringen in energie-efficiëntie worden vaak niet uitgevoerd door een kmo, wegens financieel te zwaar en/of te tijdsintensief. Via een ESCO (Energy Service Company) kunnen investeringen die een belangrijke energiebesparing opleveren toch doorgevoerd worden. De ESCO kan bedrijven niet alleen met kennis van zaken adviseren, maar kan desgewenst ook als derde partij de investeringen financieren met een deel van de energiebesparing. Een duidelijke win-win voor alle partijen.

Chris Mercier en Harry Chrisitiaens, respectievelijk de voorzitters van de vzw Drongen I en vzw Industrieweg organiseren op 24 november een infosessie waarin ze uitleg zullen geven over het ESCO4 Gent project, één van de vier pilootprojecten  in Vlaanderen die de haalbaarheid van een ‘Energy Service Company’ voor kmo’s wil onderzoeken.