ESKORT wil energiediensten toegankelijker maken voor KMO

bedrijventerreinDe hoge energiekosten baren veel bedrijfsleiders zorgen. De optimalisering van het zuinig omspringen met energie is echter niet eenvoudig. Daarvoor zijn specialisten nodig. Deze ESCO’s (energy service companies) die energiediensten en energiefinanciering leveren aan bedrijven hebben in Vlaanderen dan ook een enorm potentieel. Toch vinden ze niet gemakkelijk de weg naar de kleine en middelgrote ondernemingen. Het project ESKORT van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen  (POMOV) wil daarbij helpen.

“We doen dat door ons te richten op de bedrijfsterreinen en door te kiezen voor een vereenvoudigde ESCO-aanpak op maat van de KMO”, zegt Tom Dewettinck, van de POMOV. “De terreingebaseerde aanpak kan de succesratio van energieprestatiecontracten (EPC’s) verhogen. In dit project worden met andere woorden innovaties op vlak van technologie, energiebesparing en financiering gekoppeld aan innovaties op het vlak van samenwerken en ondernemen.”

Tools worden ontwikkeld die het informatie- wervings-, besluitvormings- en onderhandelingsproces op groepsniveau vorm kunnen geven en vooruit kunnen helpen. Voor KMO’s is het belangrijk dat nieuwe concepten (zoals derdepartij financieringsconstructies) duidelijk zijn, dat contracten overzichtelijk worden gehouden en dat beslissingsprocessen en communicatielijnen kort zijn. “Omdat begeleiding in dit proces onontbeerlijk is, hebben we voor de naam ESKORT gekozen”, zegt Tom Dewettinck. “Daarom schenken we bijzondere aandacht aan de rol van “EPC-facilitatoren” die een belangrijke rol kunnen spelen in het tot standkomen en versnellen van concrete energiediensten in het algemeen en energieprestatiecontracten in het bijzonder.”

Er zal gewerkt worden in de Haven van Gent, in bedrijfsverzamelgebouwen en op twee andere terreinen in Oost-Vlaanderen. Op die manier wordt een interessante mix verkregen van bedrijven, activiteiten en bedrijfspanden en dus ook van energiebesparingskansen en -maatregelen.