Ethenea: "Impact terugval Chinese economie wordt onderschat"

ETHENEAETHENEA is bijna vijf jaar geleden opgericht als onafhankelijke beleggingsmaatschappij. Ondertussen heeft het bedrijf zo’n 13,66 miljard euro onder beheer, gespreid over een defensief, een evenwichtig en een dynamisch fonds. Wij spraken met Peter Steffen, de fondsenbeheerder van het Ethna-DYNAMISCH fonds, die meer dan ooit voorzichtigheid predikt. “Niet omdat we echt pessimistisch zijn”, zegt hij, “maar omdat risicobeheersing nu eenmaal een van onze kerntaken is.”

Steffen onderstreept in verband met de problemen rond Griekenland dat de  Griekse regering maar al te graag wil doen geloven dat haar land het slachtoffer is geworden van het harde Europese besparingsbeleid die de economie zou hebben doodgeknepen. “In wezen zaten landen als Ierland, Spanje, Portugal en Italië er vijf jaar geleden er nochtans niet beter voor dan Griekenland. Daar heeft de combinatie van besparingen en herstructureringsmaatregelen wel geholpen om de economie min of meer weer op het juiste spoor te krijgen. Zelfs zaken doen met Spanje wordt weer interessant omdat de economie er weer boomt. Griekenland heeft de markten gegijzeld en dat kan nog wel een tijdje zo blijven.”

Steffen benadrukt niettemin dat de Europese economie toch weer mooie perspectieven heeft. “De steunmaatregelen van de Europese centrale bank in de vorm van het opkopen van activa en de koersdaling van de energieprijzen geven de Europese economie een duwtje in de rug. In het kielzog van de Duitse locomotief, zullen vele Europese bedrijven dit jaar een winstgroei van om en bij de 20 à 30% kunnen behalen, onder andere dankzij de zwakke euro. Dat moet de aandelenkoersen normaal een duwtje in de rug geven.”

In de Verenigde Staten geeft Steffen eerder de voorkeur aan bedrijven, die van de kracht van de binnenlandse economie zullen profiteren, dan aan multinationale bedrijven. Deze laatsten kunnen immers onder de sterke dollar lijden. Dalende werkloosheid en toenemende inkomsten zullen de consumptie en de vastgoedmarkt doen opleven. „Grote detailhandelaren evenals banken en verstrekkers van consumentenkredieten zoals Discover Financial of Capital One, die we ook op grond van hun aantrekkelijke waardering in het fonds opgenomen hebben, profiteren van deze trend.”

De fondsen van ETHENEA beleggen enkel in OESO-landen en dus niet in de groeilanden, maar Steffen laat niet na om erop te wijzen dat beheerders die hun partners wel aandelen van bedrijven uit die landen aanraden wel eens de bal zouden kunnen misslaan. “Veel van die landen zijn sterk afhankelijk van de grondstoffenprijzen en ik zie niet meteen redenen om aan te nemen dat die op korte termijn snel zullen stijgen. Bovendien zijn in de groeilanden tijdens de “boom” enorm veel investeringen gedaan en nu de motor van de wereldwijde vraag stokt, zal het erg lang duren eer deze bedrijven een aantrekkelijke rendement op hun investeringen kunnen opbrengen. Vergeet ook niet dat de koersen van de deviezen uit de groeilanden bij de te verwachten koersstijging van de dollar na de Amerikaanse renteverhoging terrein zullen verliezen. Er zijn eigenlijk te veel issues die de toekomst in de groeilanden onzeker maken. Met name in China, lijkt men er hier wat mij betreft veel te gemakkelijk vanuit te gaan, dat de overheid daar het proces van een bewust tragere groei in de hand kan houden. Ik blijf me echter afvragen waarop men zich daarvoor baseert. Want zelfs als de Chinezen heel vaardig optreden, ken ik geen historische voorbeeld waar een centraal gestuurde economie stabiel gebeleven is op de lange termijn. Reeds vandaag zijn er overcapaciteiten en onevenwichtigheden. Wij vinden het gevaar op een harde landing van de Chinese vandaag één van de meest onderschatte risico’s.”

CFO’s en bedrijfsleiders die met overtollige cash rendement proberen te halen op de beurs blijven volgens Steffen dan ook best de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen.