Euregio Scheldemond, een samenwerkingsverband van Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen, kent een subsidie toe aan 3D-printing zonder grenzen. Provincies, kennisinstellingen en bedrijven zetten samen hun schouders onder het project om een basis te leggen voor een 3D-printindustrie in de Euregio Scheldemond. Die moet zorgen voor verminderde logistieke stromen en gebruik van lokale grondstoffen. Het project voorziet ook in de realisatie van een Living Lab en een Makers Lab.

Interviews moeten de komende periode uitmaken welke bedrijven, die in de Euregio Scheldemond gesitueerd zijn, interesse hebben in een 3D-printindustrie. Ook zal onderzocht worden welke bedrijven bereid zijn om in 3D-printing te investeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gezamenlijke aankoop van een printer of een deelname in onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Lokaal 3D-geprinte onderdelen leveren twee belangrijke voordelen op voor Euregio Scheldemond. Ze zorgen enerzijds voor minder logistieke stromen en anderzijds voor het gebruik van lokale grondstoffen. Het Living Lab zal haar dienst bewijzen in de vorm van een innovatiecentrum, terwijl het Makers Lab zal fungeren als een 3D-printshop waar 3D-geprinte producten besteld en geproduceerd kunnen worden.

3D-printing zonder grenzen kadert in een bredere en diepere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. De grensoverschrijdende aanpak voor het opzetten van zo’n 3D-industrie moet de bestaanszekerheid ervan aanzienlijk vergroten. De Scheldemondraad is eveneens bereid om binnen die nauwere samenwerking een constructieve bijdrage te leveren. Dat gebeurt door samen met lokale en regionale partijen aan de grens aan concrete projecten te werken op het vlak van grensinformatievoorziening, onderwijs en economie.