De UGent-opleiding International Master of Science in Fire Safety Engineering is door de Europese Commissie geselecteerd als een goed praktijkvoorbeeld en succesverhaal. Het selecterende panel waardeerde in het bijzonder de kwaliteit, relevantie en de verwezenlijkingen van deze opleiding, die door professor Bart Merci aan de UGent wordt gecoördineerd. De alumni nemen wereldwijd toonaangevende posities in, zowel in de praktijk als in de academische wereld.

De erkenning past binnen de organisatie van Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD), waar de UGent sinds 2004 bij betrokken is. Deze intensieve vorm van internationale onderwijssamenwerking op hoog niveau wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie. Sinds 2014 gebeurt dit onder de vleugels van het Erasmus+ programma. Studenten die deelnemen aan een EMJMD studeren in minstens twee verschillende EU-landen. De UGent is betrokken bij de organisatie van tien internationale masteropleidingen.

Dat een Erasmus Mundus Joint Master Degree niet enkel voor een selectief gezelschap voorbestemd hoeft te zijn, maar ook grotere groepen studenten kan bereiken, wordt bewezen door de International Master in Marine Biological Resources. Maar liefst 102 studenten die 33 nationaliteiten vertegenwoordigen zullen in september starten aan deze opleiding die aan de UGent wordt gecoördineerd. Ze is de verderzetting van een opleiding die eerder reeds door de Europese Commissie financieel werd ondersteund.

Vanaf het academiejaar 2017-18 wordt de UGent ook volwaardig mede-inrichtende partnerinstelling van de Master of Arts in Global Studies. Daarmee zijn de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent samen voor het eerst mee betrokken bij de organisatie van een EMJMD. Deze opleiding is één van de langstlopende EMJMD’s en wordt gecoördineerd aan de Univerität Leipzig. Net als de Master in Fire Safety Engineering werd ze door de Europese Commissie recent erkend als goed praktijkvoorbeeld.