De Crem wil exporteren voor de kmo gemakkelijker maken

000000000pdcDe Aalterse politicus Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, maakte vorige week bekend dat Finexpo, het interministerieel adviescomité voor de financiering van de export, over een nieuw instrument beschikt dat ondernemingen kan helpen om de export te stimuleren.

Finexpo kent ondernemingen en banken overheidssteun toe voor hun exportkrediet door tussen te komen in de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten. Finexpo richt zich vooral op bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. Daardoor is het mogelijk om de financieringskosten die door de banken worden aangeboden, te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt van het exportland af.

Met het nieuwe instrument rond technische ondersteuning wil Finexpo de steun aan de Belgische export optimaliseren, binnen het kader van de regelgeving van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Delcredere, Finexpo en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) moeten over voldoende middelen kunnen blijven beschikken om de internationalisering van Belgische ondernemingen efficiënt te ondersteunen. Bijzondere aandacht is er voor de internationalisering van de kleine en middelgrote ondernemingen. Daarvoor zal een verlichting van de administratieve procedures onderzocht moeten worden in het kader van een aanvraag voor financiële steun voor export en investering.