Volvo Gent heeft al heel wat geschiedenis geschreven en daar wordt nu nog eens een nieuw en mooi hoofdstuk aan toegevoegd. De productie van de XC 60 -een commercieel kassucces sinds zijn lancering in het crisisjaar 2008- wordt stilaan afgebouwd en de assemblage van de gloednieuwe XC 40 wordt in de loop van dit jaar opgestart. Het moge duidelijk zijn: de fabriek in Gent ondergaat dit jaar een cruciale transformatie.

In Gent rolden vorig jaar net geen 250.000 nieuwe auto’s van de band. De laatste maanden was er een zeer grote druk om tegemoet te komen aan de marktvraag, en werden er daarom niet minder dan 28 shiften overwerk ingelegd, de meeste tijdens het weekend. Rond deze tijd zijn de ingenieurs bezig met de voorbereiding van de ombouw van de fabriek, wat altijd een hele karwei is. Ceo Eric Van Landeghem, die in 2013 in die functie aantrad, gaf inhouse volgende tekst en uitleg: “2017 wordt een zeer belangrijk jaar. Dit voorjaar bouwt Volvo Cars de miljoenste XC60, en de overgrote meerderheid is in Gent gebouwd. Later, na de zomervakantie, zullen we dan afscheid nemen van dit topmodel. Het goede nieuws is dat een nieuwe topper de plaats zal innemen van de huidige XC60. De XC40 wordt ongetwijfeld een grote hit. Je merkte dat aan de spanning en de opwinding toen we de XC40 aan het personeel toonden. Bovendien bereiden we nu ook de lancering voor van de V60. De Machine Try Out in januari was zeer bemoedigend. Ook al gaat dit enkel om het huidig model, toch is dit belangrijk om onze volumes op peil te houden. We introduceren ook de hybride technologie in onze fabriek. Het is belangrijk dat we daarin mee zijn, want Volvo zet zwaar in op elektrische aandrijflijnen.”

Volgens Eric Van Landeghem zal 2017 qua volumes nog vrij goed zijn, omdat de XC60 nog even blijft, maar zal 2017 qua productie natuurlijk onder het niveau van 2016 liggen. In het najaar moet dan de herbalans komen. De XC40 zit dan nog in de aanloopfase, maar kan het verlies van de XC60 nog niet compenseren. De productiedaling zal dan opgevangen worden met een aantal werkloosheidsdagen. “Maar we gaan een groot deel van de vrijgekomen mankracht inzetten op nieuwe activiteiten. We blijven ons inspannen om extra volumes naar Volvo Car Gent te halen.”