Familiezorg Oost-Vlaanderen breidt vanaf maart zijn zorgportfolio uit met een nieuwe zorgverlening. Om een antwoord te bieden op de hoge nood aan de acute gezinszorg, richt het een Team Acute Zorg op die sneller kan opereren. Ondertussen zijn reeds 32 polyvalente verzorgers geselecteerd om zich bij het team te vervoegen.

Berten Van Kerkhove, directeur organisatie bij Familiezorg Oost-Vlaanderen, stelde vast dat het huidige aanbod van weekendzorg en acute zorg onvoldoende was in vergelijking met de vraag ernaar. “Niet alleen vanuit de context van vermaatschappelijking van de zorg, maar ook vanuit de vraag naar meer flexibiliteit, zorgcontinuïteit en snelheid van onze huidige en toekomstige cliënten ondervinden we dit onevenwicht”, zegt Van Kerkhove. “Daar komt nog de nood aan een snellere coördinatie van een ziekenhuisontslag bij ten gevolge van de verkorting van de ligduur.”

Bij een dringend ziekenhuisontslag, het plots wegvallen van een hulpverlener of bij een onverwachtse gebeurtenis, staat het Team Acute Zorg klaar om in te springen. “We begrijpen dat het soms sneller moet verlopen. Natuurlijk blijft een goed voorbereide en afgestemde georganiseerde thuiszorg voor ons belangrijk. We blijven vragen aan onze cliënten en doorverwijzers om tijdig aan de organisatie van de thuiszorg te denken en hun aanvraag tijdig te doen. Zo kunnen wij hen zorg op maat bieden”, zegt Van Kerkhove. Vanaf half maart is het Team Acute Zorg aan het werk over het hele werkingsgebied van Familiezorg Oost-Vlaanderen, zijnde Oost-Vlaanderen en een deel van Vlaams-Brabant.