Het driejaarlijkse mobiliteitsonderzoek door Voka-VeGHO toont een stijgende populariteit van de fiets aan in de Gentse haven. Voor het eerst gebruikt meer dan 20 procent van de werknemers daar de fiets voor woon-werkverplaatsingen.

De fiets, waaronder ook de elektrische, is een graag gebruikt vervoersmiddel in de haven van Gent. In 2008 ging het om 8,9% van de werknemers, maar vandaag is dat aandeel gegroeid tot 20,3%. Dat is meteen flink meer dan het Vlaamse gemiddelde van 16,4%. “Voor veel mensen is de afstand naar het havengebied groter dan deze naar een werkplaats binnen het stedelijk gebied. Ook ploegenarbeid kan voor sommige werknemers een remmende factor vormen. Dat dan toch dit hoge resultaat wordt gehaald, is ronduit fantastisch”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen.

En het kan nog beter want bijna de helft van de mensen die binnen een straal van 25 kilometer wonen, geeft in de enquête aan dat ze in de toekomst het gebruik van de fiets overwegen. Daarom roept Voka-VeGHO de overheid op om versneld te investeren in veilige fietsroutes en -infrastructuur. “De auto valt nooit volledig weg te denken maar dit onderzoek toont aan dat de fiets het vervoersmiddel van de toekomst is in grootstedelijke omgevingen zoals Gent en het havengebied. Indien de overheid onveilige fietsroutes in snel tempo kan wegwerken en publieke en private spelers meer fietsinfrastructuur en fietsenstallingen voorzien, zal het aantal fietsende pendelaars nog toenemen.”

Openbaar vervoer moet inboeten

Vooral omwille van de afstand naar het werk gebruiken twee werknemers op drie nog steeds de auto voor de dagelijkse verplaatsing naar de haven van Gent. Opvallend is dat zij meer fileleed ondervinden. Terwijl de gemiddelde reistijd in 2008 nog 22 minuten bedroeg, is dat vandaag toegenomen tot 26 minuten. De verkeersellende is het grootst op de secundaire wegen, aan de brug en de tunnel in Zelzate, de Meulestedebrug, de kruispunten op de R4 ter hoogte van Eurosilo en aan de OCAS-rotonde nabij Arcelor Mittal. “We juichen de spontane transitie richting fiets toe, maar wijzen er op dat de auto een belangrijke vervoersmodus in het woon-werkverkeer is en blijft. En bijgevolg dienen ook die knelpunten aangepakt te worden”, meent Guy Bontinck, voorzitter van de Voka-VeGHO Havenvereniging.

Verder stagneert het gebruik van het openbaar vervoer op een laag niveau. 0,2% maakt gebruik van de trein en 0,5% van de diensten van De Lijn. Onvoldoende goede verbindingen, te lange reistijden en slechte aansluitingen zijn de belangrijkste afknappers. Carpooling blijft een eerder onbekend fenomeen.