Na een traject van ruim een half jaar is de fusieverkenning tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent afgerond. Beiden kondigden begin november 2016 hun intentie aan die door politiek, bedrijven en havenexperts positief werd onthaald. “Een eerder onderzoek van McKinsey toonde aanzienlijke sociaal-economische voordelen van een fusie voor het hele havengebied van beide havenbedrijven. Dat strekt zich uit van Gent tot Vlissingen”, zegt Daan Schalck, ceo Havenbedrijf Gent. “De samenwerking kan in de regio leiden tot meer toegevoegde waarde, meer werkgelegenheid, een betere benutting van de haveninfrastructuur, versterkte mogelijkheden tot innovatie, het aantrekken van grotere investeerders, een betere dienstverlening aan de bedrijven en een grotere naamsbekendheid.”

De fusiepartners Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports stellen voor dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm van een Europese vennootschap krijgt als holding voor de twee huidige havenbedrijven. Het zou gaan om een fusie op gelijkwaardige basis. Een nieuw op te richten toezichthoudend orgaan van beperkte omvang en met vier Nederlandse en vier Vlaamse vertegenwoordigers, zal de huidige raad van commissarissen van Zeeland Seaports en de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent moeten gaan vervangen. Binnen de voorgelegde structuur komt er een tweekoppige leiding, waarbij de twee huidige ceo’s samen de leiding over het nieuwe bedrijf zullen voeren.

Het is nu aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen van beide havenbedrijven om zich over de uitkomsten te buigen. De aandeelhouders van Havenbedrijf Gent zijn de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De aandeelhouders van Zeeland Seaports zijn de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele en de provincie Zeeland. Het fusieproces zou voor het einde van 2017 worden afgerond.