Ook in de brede wereld van arbeidsbemiddeling (uitzendarbeid, werving en selectie, outplacement) rukt de digitalisering pijlsnel op. Randstad anticipeert hierop door naast interne innovatie wereldwijd te participeren in bedrijven met innovatieve technologische knowhow. In bepaalde gevallen neemt deze participatie de vorm aan van een acquisitie. Dit was ook het geval in 2015, toen Randstad Holding het toonaangevende Amerikaanse outplacementbedrijf RiseSmart overnam. Naast de technologische meerwaarde staat het nieuwe merk ook voor de wereldwijde verankering in de outplacementmarkt. “Vandaag is en blijft de HR-dienstverlener volop bezig met de globale uitrol van een vooruitstrevend concept op het vlak van outplacement- en loopbaanbegeleiding onder die naam”, aldus Ilse Van Autreve namens RiseSmart-Randstad, met vestiging in Merelbeke. “Ook in België wordt Galilei, de loopbaancoaching- en outplacementdivisie van Randstad, daarom omgedoopt tot RiseSmart. Voortaan zal het bedrijf een blended approach toepassen. Dit betekent dat de menselijke begeleiding nog steeds de bovenhand zal hebben bij de coaching van kandidaten, maar deze kunnen daarenboven ook 24/7 een beroep doen op een permanente virtuele ondersteuning via hun digitale werkomgeving. Daar hebben ze immers een jobmatching-motor, hun consultant, een cv writer en een job conciërge ter beschikking.”

RiseSmart ontwikkelde een virtueel outplacementplatform in de cloud waar de kandidaten voortaan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in hun zoektocht naar werk worden begeleid. Op hun tempo, binnen hun mogelijkheden en altijd en overal binnen handbereik. Marc Van Harneveldt, directeur van RiseSmart: “De persoonlijke coach of consultant blijft de sleutelfiguur. Hij of zij is de vertrouwenspersoon, onze human touch”, die samen met de kandidaat op zoek gaat naar de meest geschikte job. Maar daarnaast wordt aan de tech-zijde het persoonlijk platform automatisch en continu gevoed door verschillende jobsites die vacatures voorstellen. Onze intelligente ‘jobmatching-motor’ screent het profiel met de vacatures en stelt jobs voor op maat van de kandidaat. Op die manier zullen we de kandidaten nog sneller en efficiënter laten landen in de juiste job. Achter de schermen van de virtuele tool krijgt de kandidaat daarenboven nog extra steun van een ‘jobconciërge’, die zijn LinkedIn-profiel helpt finetunen, en van een professioneel cv-schrijver.”

De outplacement- en loopbaanbegeleidingsdivisie van Randstad begeleidt jaarlijks bijna 18.000 mensen naar een nieuwe job en is daarmee marktleider in België (25 procent). Met zijn innovatieve aanpak, wil het bedrijf zijn sleutelpositie op deze markt nog steviger verankeren en zijn voortrekkersrol bestendigen door de outplacement- en loopbaanbegeleiding van de toekomst mee vorm te geven.

Info: Op 12 juni geeft RiseSmart in Merelbeke een seminarie rond het thema “De verbindende leider”.