Gebruikt u als ondernemer wel al uw potentieel?

00000000koenrVeel bedrijfsleiders, ondernemers en managers staan dagelijks voor een berg problemen waarvan het ene al meer energie vraagt dan het andere en het ene al makkelijker op te lossen is dan het andere. En hoewel ondernemers met bewonderenswaardige moed al die problemen aanpakken en telkens weer op zoek gaan naar oplossingen, slagen ze er niet altijd in die te vinden, gaan ze er soms onderdoor zodat ze hun gezondheid op het spel zetten en te maken krijgen met burnout.  Volgens Koenraad Rau, een vanuit Oudenaarde ondernemende coach zou dat allemaal niet moeten, als iedereen zou leren de onuitputtelijke kracht van zijn geest beter te gebruiken.

Rau las als kind een aantal artikelen over de kracht van de menselijke geest en het onderwerp liet hem niet meer los. “Tijdens het laatste jaar van mijn rechtenstudies”, zo vertelt hij, “besliste ik om onder de naam Greater Potentials een eigen onderneming te beginnen met als doel mensen te leren hoe ze die onbenutte mogelijkheden van hun geest op een praktische manier in het dagelijkse leven kunnen gebruiken. Dat gaat bijvoorbeeld om intuïtieve ontwikkeling, telepathische vermogens, en creatieve visualisatie.  In dat laatste jaar combineerde ik de studies met het ontwikkelen van mijn eerste product. En na het afstuderen begon ik de wereld rond te reizen op zoek naar mensen die daadwerkelijk extra mogelijkheden van hun geest hadden ontwikkeld en konden gebruiken.”

Het bracht Rau de afgelopen tien jaar op heel veel plaatsen in de wereld. Naar eigen zeggen leerde hij vooral in Azië heel veel bij. Op basis van zijn onderzoek geeft hij nu in binnen- en buitenland les over de mogelijkheden om de kracht van de geest beter te benutten. “Ik richt me vooral  tot mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling en hun grenzen willen verleggen of hun capaciteiten willen verhogen, maar ook tot mensen die beseffen dat ze niet alle aspecten van het leven kennen en tot coaches, trainers en therapeuten die een carrière willen uitbouwen om andere mensen te helpen.”

Koenraad Rau is zich bewust van het feit dat wat hij verkondigt nogal zweverig kan overkomen. “Ik ben echt wel een nuchtere persoon”, zegt hij nochtans. “Ik heb op mijn rondreizen zaken gezien die niemand voor mogelijk houdt en waarover ik ook niet wil uitweiden of opscheppen, maar die voor mij illustreren dat onze geest echt tot veel meer in staat is dan we denken. Stilaan krijg ik met Greater Potentials ook meer ondernemers en bedrijfsleiders als klant, omdat zij beseffren dat een investering in hun persoonlijke ontwikkeling een forse return oplevert. Onderzoek toont aan dat succesvolle ondernemers over een betere intuïtie beschikken, en daardoor vaker juiste beslissingen nemen. Die intuïtie kan echter door middel van training worden ontwikkeld en op een heel systematische manier worden gebruikt. Hierin ligt een enorm potentieel dat door de meeste mensen niet wordt benut. Er wordt bijvoorbeeld veel gepraat over innovatie en creativiteit maar zelden worden daarvoor praktische middelen aangereikt. Terwijl men de geest kan trainen om te functioneren op een niveau van waarop men toegang heeft tot een immense creativiteit. De ware sleutel tot innovatie en creativiteit ligt in de menselijke geest. Door onze geest specifiek te trainen kunnen we ook problemen rond stress en burnout heel efficiënt aanpakken.”