Gent heeft geld veil voor innovatieve landbouwprojecten

korteketenDe Stad Gent zet met haar voedselstrategie “Gent en garde” in op een duurzamer voedselsysteem en wil onder andere ‘korte keten’ projecten ondersteunen. In het kader hiervan lanceert de Stad een wedstrijd waarbij 2 projecten ondersteund kunnen worden met een bedrag van elk 7.500 euro.

Korte keten

Korte keten – consumeren wat lokaal geproduceerd wordt – is één van de mogelijkheden om de land- en tuinbouwers in het Gentse te betrekken in de Gentse voedselstrategie. Het plaatst ook de opportuniteiten van de stad als nabij afzetgebied in de kijker. Tegelijkertijd draagt korte keten bij tot de sensibilisering van de stadsbewoners inzake duurzaam voedsel.

Met de wedstrijd wil de Stad Gent projectvoorstellen ondersteunen die de korte keten tussen Gentse consumenten en lokale producenten versterken. De projectvoorstellen moeten een realistische, binnen het jaar op te starten en op termijn financieel haalbare oplossing bieden die rekening houdt met de specifieke context van de stad Gent. De projectvoorstellen moeten focussen op voeding in zijn primaire of eerste verwerkte vorm.

In de handel

Zowel burgers, verenigingen als ondernemingen kunnen een projectvoorstel indienen. Om de samenwerking met de producenten binnen deze wedstrijd te bevorderen, moeten de producenten verplicht betrokken worden bij elk ingediend project. Daarbij is het ook belangrijk dat de landbouwproducten in de handel gebracht worden.

De projectvoorstellen kunnen zich tot de totale Gentse bevolking of een specifieke doelgroep richten. Ze kunnen focussen op het volledige grondgebied of op een deel van de stad.

Het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier zijn ook te vinden op www.gent.be, www.oogent.be en op www.gentsklimaatverbond.be. Projectvoorstellen moeten uiterlijk 5 november worden ingediend. De winnende projecten worden midden december bekendgemaakt.

In 2011 publiceerde de Vlaamse overheid haar “Strategisch plan Korte keten” en in 2013 organiseerde zij een wedstrijd voor quick win acties rond de korte keten. “De wedstrijd van de Stad Gent bouwt verder op de basisprincipes van het Strategisch plan korte keten maar wenst de scope te verengen naar het lokale Gentse niveau”, zegt Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie, Noord-Zuid en Landbouw. “Met zijn bijna 250.000 inwoners biedt Gent een uitstekende afzetmarkt voor land- en tuinbouwproducten die in en rond Gent worden geteeld. Deze opportuniteit wordt nog onvoldoende benut en met deze wedstrijd willen we daar iets aan doen.”