Vastgoedondernemers die in Gent willen investeren in studentenkoten. Het is een goed idee, want uit de laatste statistieken blijkt dat de Arteveldestad kampt met een stilaan nijpend wordend te kort. Het gevolg van die schaarste is dat er een zekere druk komt op de residentiële markt, want vooral buitenlandse studenten schrikken er niet voor terug om in de gegeven omstandigheden flats te huren. Nogal wat studenten huren ook samen één appartement.

Om aan de huidige situatie te verhelpen, idealiter dus, zouden er in Gent jaarlijks 700 nieuwe studentenkamers moeten bij komen. Gent zou volgens de laatste berekeningen om en bij de 35.000 studentenkoten tellen. Als er zoals wenselijk eens nieuwe studentenvoorzieningen bij komen, zouden die moeten gebouwd worden volgens de nieuwste voorschriften inzake milieu en ecologie en moet er ook voldoende ruimte worden voorzien. De stad Gent heeft wat het gebruik van vierkante meters betreft, een aantal richtlijnen uitgeschreven. Volgens specialisten zal de stad zijn globale aanpak van studentenkoten moeten herschrijven.

Overigens kampt niet alleen Gent met en tekort aan studentenvoorzieningen. Hetzelfde geldt voor Brussel. Inspiratie voor de aanpak van de problematiek kan misschien gevonden worden in Leuven, waar er nu eerder een licht overschot is van studentenkoten.