Over uitgerekend een jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan. Uit een pas gepubliceerde studie over de gezondheid van de overheidsfinanciën, blijkt dat de stad Gent een kampioen is als het om investeringen gaat. Sinds het aantreden van burgemeester Daniël Termont, werd per inwoner gemeten, bijna 2.000 euro (1.968) geïnvesteerd. De Arteveldestad is daarmee een uitschieter in Vlaanderen. Ter vergelijking: Antwerpen haalt gemiddeld zo’n slordige 1.500 euro per inwoner boven. Toch een aanzienlijk verschil van om en bij de 25 procent.

Elk jaar wordt zowat 450 miljoen investeringsgeld boven gehaald, los van subsidies. De Gentse investeringswoede heeft ook een keerzijde. De schuldgraad is logischerwijs ook danig toegenomen, tot 1.915 euro per burger, of 8 procent meer dan in 2012. De Gentenaars betalen nu ook duidelijk meer belastingen dan bij het aantreden van de huidige beleidsploeg. Gemiddeld gaat het om 1.112 euro aan gemeentebelastingen. Opnieuw ter vergelijking: de burgers van Antwerpen betalen 200 euro minder en de Bruggelingen betalen mee aan een schuld van 679 euro per inwoner, toch beduidend minder dan wat er in Gent aan de orde is.

Het Gentse beleid heeft iets van de globale aanpak in Frankrijk, aldus experts. Ook daar wordt eerst geld uitgegeven in de hoop later te oogsten.