Gent lanceert crowdfundingplatform

gentcrowdDe Stad Gent faciliteert als eerste stad in Vlaanderen een laagdrempelig, betrouwbaar lokaal georiënteerd ‘crowdfundingplatform’ en schrijft mat dat doel een bestek uit om een bestaand platform te ‘ver-Gent-sen’.

Het stadsbestuur maakt zich sterk op die manier tegen begin 2015 een lokaal platform te hebben dat financiële middelen kan verstrekken aan interessante Gentse initiatieven. Niet alleen start-ups die op zoek zijn naar startkapitaal zullen er gebruik van kunnen maken, maar ook iniaitieven uit de non-profitsector die een antwoord willen bieden op stedelijke uitdagingen.

Een succesvolle crowdfundingcampagne vraagt heel wat inspanningen. De Stad Gent zal de initiatieven hierin ondersteunen en begeleiden en stelt jaarlijks ook 75.000 euro ter beschikking voor het co-financieren van projecten die gebruik maken van het Gentse crowdfundingplatform. Een jury met experten van binnen en buiten de stadsorganisatie zal projecten selecteren en die voor 25%, 50% of 75% co-financieren. Die middelen worden slechts toegewezen na het succesvol crowdfunden van het restbedrag. Dat geldt dan als een ‘bewijs’ van maatschappelijke draagvlak van het project bij de Gentenaars.

Burgemeester Daniel  Termont: “Met dit initiatief zetten we als stadsbestuur een stap verder in participatie. We maken het opnieuw wat gemakkelijker voor inwoners en ondernemers om sámen te bouwen aan onze stad. Met de projectsubsidiëring “Wijs van Gent” geven we succesvolle non-profit projecten zelfs een duwtje in de rug. Ons initiatief rond crowdfunding kan ook gezien worden als signaal naar hogere overheden dat iedereen er beter van wordt als het goed gaat in de steden, dat er heel wat leeft en ondernomen wordt in de steden, en dat ze daar dus ook volop moeten in blijven investeren. “