Op P+R Bourgoyen is de eerste Gentse publieke laadpaal voor elektrische wagens ingehuldigd. In totaal krijgt Gent dit jaar 48 laadpalen, tegen 2020 worden dat er 162. Dit jaar worden er in heel Vlaanderen 750 publieke laadpalen geplaatst. Het is de start van het spreidingsplan van de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax voor in totaal 2.500 bijkomende publieke laadpalen, waarvan minstens een in elke gemeente in Vlaanderen.

Op termijn moet elke eigenaar van een elektrische wagen binnen een straal van 500 meter een publieke laadpaal ter beschikking hebben. Laadpaaloperator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.

“Het stimuleren van elektrische wagens moet ook gezien worden in een totaal mobiliteits- en parkeerbeleid, waarbij we vooral inzetten op minder autokilometers. Daarom dat we bij de uitrol van laadpalen in Gent primair inzetten op P+R’s, autodeelclusters en buurtparkings”, zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit.

Publieke laadpalen als aanvulling

Uit studies blijkt dat 70% van de laadbeurten in en rond de privéwoning gebeurt. Daarnaast wordt 20% van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven, die steeds meer laadpunten voorzien voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te laden. Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10%.

De publieke laadpalen zijn vooral belangrijk om te kunnen bijladen en de afstanden tussen het opladen thuis of bij bedrijven te overbruggen. De stad Gent biedt subsidies aan voor bedrijven, die investeren in een publiek toegankelijke, elektrische laadpaal.