GENT – Als eerste centrumstad heeft Gent een eigen visienota rond de lokale handelsvestigingen opgesteld. Met het document wil Stad Gent de uitdagingen van de sector benoemen en aanpakken.

Op 6 juli 2016 werd het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goedgekeurd door het Vlaams parlement. Dat geeft lokale besturen voor het eerst de mogelijkheid om een handelsvestigingsbeleid op zowel visie-, plan- als vergunningenniveau uit te tekenen. Stad Gent heeft met de visienota de eerste stappen in dat proces gezet. De nota moet uiteindelijk leiden tot een ruimtelijk, bindend instrumentarium.

“Een handelsvestigingsbeleid is cruciaal om de rechtszekerheid voor individuele handelaars, investeerders, projectontwikkelaars en retailers te versterken”, meent Christophe Peeters, schepen van Middenstand. “Zij weten dan wat hun mogelijkheden zijn, nu en in de toekomst.”

Zes opdelingen

De visienota koppelt economische doelstellingen aan een ruimtelijk kader en verdeelt Gent in 6 typologieën.

In het kernwinkelgebied van centrum Gent staat kernversterking centraal. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan verweving tussen wonen, werken, winkelen en vrije tijd. Voor de kernwinkelgebieden van de deelgemeenten wordt er gekeken naar zowel kernversterking als nabijheid.

Bij baanwinkels gaat de aandacht dan weer naar efficiënt en duurzaam grondgebruik en een betere verdichting, mobiliteitssituatie en aanbod. Voor de schakelstraten staan nabijheid en verweving met stip aangeduid. In de buurtwinkelgebieden komt de nadruk op nabijheid, een toegankelijk aanbod en de behoefte van de lokale bevolking te liggen.

In de overige gebieden zoals industriegebieden, havengebied en kmo-zones, blijven detailhandel en horeca niet toegelaten.