Stad Gent heeft samen met PUUR GENT, Bubble Post en CityDepot het open stadsdistributieplatform GentLevert gelanceerd. Dat moet de distributie in de Gentse binnenstad efficiënter en duurzamer laten verlopen. “Op deze manier willen we een innovatieve oplossing aan handelaars en hun leveranciers aanreiken”, aldus schepen van Middenstand en Innovatie Christophe Peeters.

Met GentLevert worden goederen zoveel mogelijk aan de stadsrand verzameld zodat vrachtwagens de binnenstad niet meer in moeten. Vervolgens vertrekken de goederen gebundeld vanuit een distributiecentrum met milieuvriendelijke vervoermiddelen naar hun eindbestemming. Zowel Bubble Post en CityDepot beschikken over een magazijn aan de rand van de stad en hebben ervaring met het gebundeld leveren van goederen. “Vanuit ons magazijn verdelen wij met een cargofiets of economische bestelwagen zowel droge als gekoelde goederen naar horeca, handelaars en particulieren”, legt Marc Morioux, ceo Bubble Post, uit. Marc Schepers, ceo CityDepot: “De werking maakt de stadsbelevering efficiënter en groener. Dat komt zowel de handelaars, transporteurs als de bewoners van de stad ten goede.”

De uitwerking van GentLevert steunt op twee pijlers. Enerzijds worden pilootprojecten met logistieke partners voor de uitvoering opgezet. Die kunnen 24 uur per dag in de binnenstad leveren en zich vlot van de ene naar de andere sector verplaatsen. Anderzijds worden belanghebbenden op een overlegplatform samengebracht. Dat platform moet een structureel klankbord voor overleg, opvolging en bijsturing vormen. GentLevert start met een beperkt aantal logistieke partners, projecten en diensten. De bedoeling is om later uit te breiden en ook andere goederenstromen en noden van de markt te coveren.