De Gentse start-up BOSAQ werd voor de finale van The Venture geselecteerd als één van de vijf beste sociale ondernemingen in België. Die selectie gebeurde door oprichter Chivas Regal en het Skoll Centre for Social Entrepreneurship van Oxford University. Donderdagavond wordt in de Belgische finale van The Venture beslist wie zich het komende jaar de beste Belgische sociale ondernemer mag noemen en mag strijden voor een plaats in de internationale finale in New York.

The Venture is een wereldwijd fonds van 1 miljoen dollar, opgericht door Chivas Regal. Dat wordt geïnvesteerd in start-ups die met hun onderneming een positieve verandering willen creëren. Het Gentse BOSAQ werkt aan een modulair systeem waarbij zowel zout, zoet als brak water wordt omgezet in duurzaam drinkbaar water. Het systeem draait volledig op hernieuwbare energie en richt zich voornamelijk op B2B en hotels. Jacob Bossaer, de oprichter van BOSAQ, bracht meer dan vier jaar door op de Prinses Elisabethbasis op Antarctica, waar hij instond voor de waterzuivering en zo het idee kreeg voor deze start-up. “Op termijn willen we met een tweede product de watercyclus volledig sluiten”, aldus Bossaer. “Onze finaleplaats hebben we ongetwijfeld te danken aan ons sterk team en ons business model. Hoe succesvoller BOSAQ is, hoe groter onze sociale impact.” BOSAQ zal 10 procent van de winst doneren aan de vzw Water Heroes. “Water Heroes zal de producten van BOSAQ gratis aanbieden aan degenen die ze het meest nodig hebben.”

Het jonge bedrijf biedt zo een oplossing voor de steeds groter wordende watercrisis. “Maar liefst 1,8 miljard mensen hebben wereldwijd geen toegang tot zuiver water en het probleem situeert zich echt niet enkel in Afrika of Zuid-Amerika. Ook België is een probleemland, getuige de steeds hoger wordende waterfactuur.” Onder andere Johan Berte, designer van de bekende Prinses Elisabethbasis, zal samen met Universiteit Gent helpen om het product te ontwikkelen. Michael Boschmans van het Gentse Groeiatelier neemt de communicatie van BOSAQ en de leiding van Water Heroes voor zijn rekening nemen.