Deze week is een cruciale week voor de Gentse cultuurtempel Vooruit. Alle medewerkers in het grote huis worden verondersteld mee te denken over een nieuw businessplan voor de komende jaren. Een belangrijk begrip daarbij is de bottom-up benadering. Of anders gezegd: participatief management. Dat moet zorgen voor een vlakkere organisatie, voor grotere betrokkenheid van alle medewerkers en voor een eindeloze stroom aan creatieve ideeën. Als u het ons vraagt: precies alsof de oude idealen van Mei ’68 terug worden uitgevonden.

Vooruit is en blijft een huis van vertrouwen voor cultuurfanatici, maar de voorbije jaren kende het huis ook meer problemen dan haar lief was. Dat uitte zich onder meer in een leegloop aan de top of in burn-outs van een aantal medewerkers die kreunden onder de werkdruk. De opgelegde besparingen in de culturele sector hielpen de zaken uiteraard ook niet vooruit. Middels een nieuw masterplan hoopt de Gentse kunstinstelling de trend in haar voordeel, maar ook in het voordeel van de consumenten van cultuur, om te buigen. Dat moet uitmonden in een meer democratisch bedrijfsmodel. Al weten managementexperts ook dat democratisch mooi oogt op papier, maar in de praktijk niet altijd even handig is als er beslissingen moeten genomen worden. In die zin wordt de case Vooruit een interessant laboratorium om volgen.