Het Havenbedrijf Gent heeft zijn jaarcijfers 2016 bekend gemaakt en die mogen in alle opzichten (financieel, strategisch, overslag) gezien worden. Een pluim op de hoed van het Gentse stadsbestuur en van het team rond manager Daan Schalck. De Gentse haven realiseerde 16,6 miljoen euro winst en dat is het hoogste cijfer ooit. In 2015 klokte de winst af op goed 10 miljoen euro. Bedoeling is om het grootste deel daarvan opzij te zetten voor de financiering van de nieuwe sluis. Het havenbestuur zegt dat het dankzij een gezond financieel beleid sterker en onafhankelijker wordt, want een positief impact kan hebben op fusiegesprekken met Zeeland Seaports.

Dé opdracht van het Havenbedrijf is de Gentse haven uitbaten. Het takenpakket is daarbij heel gevarieerd. Zo zorgt het Havenbedrijf ervoor dat de schepen vlot en veilig de haven in- en uitvaren, dat bedrijven zich in het havengebied vestigen en dat hiervoor gronden (concessies) worden uitgegeven. Het investeert ook in de bouw en het onderhoud van de nodige haveninfrastructuur. Het Havenbedrijf verzorgt ook de promotie van de haven. Om al die opdrachten correct uit te voeren, is een gezonde financiële bedrijfsvoering nodig.

De cijfers zelf dan. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2016 fors (+ 7,0 miljoen euro) naar een nooit eerder behaalde 43,7 miljoen euro. Ook de omzet (36,2 miljoen euro) boekt een record net zoals hoge andere bedrijfsopbrengsten (7,3 miljoen euro). Het Havenbedrijf heeft 2 grote bronnen van inkomsten: concessies en havenrechten. De concessies zijn de opbrengsten uit de verhuur van gronden. Het Havenbedrijf Gent is eigenaar van een derde van het havengebied en verhuurt die gronden aan bedrijven. Deze concessies zijn goed voor 18,1 miljoen euro (+ 1 miljoen euro). Ze maken 35 procent van de totale opbrengsten uit. De havenrechten vormen de tweede grote bron van inkomsten. Het gaat om vergoedingen die zeevaart en binnenvaart betalen voor het gebruik van de haveninfrastructuur. Deze havenrechten omvatten 34 procent van de totale opbrengsten en bedragen 17,8 miljoen euro (+ 1,9 miljoen euro). Nog dit: de Gentse haven was in 2016 goed voor een totale goederenoverslag van 51 miljoen ton of 10 procent  meer dan het jaar voordien.