GENT – Dat mobiliteit, of beter het gebrek aan mobiliteit, in Vlaanderen een groot probleem is, mag eerder een understatement heten. In het kader van een actie Alles kan beter wil het Gentse havenbestuur concrete actie ondernemen in samenwerking met de Vlaamse overheid. 

Als ondernemer wil je het soms niet geweten hebben hoeveel het kost als de vracht weer eens stil staat. De Vlaamse Overheid en de havenbesturen lanceren willen aan het euvel verhelpen en lanceren daarom een projectoproep. Bedoeling is op zoek te gaan naar nieuwe en innovatieve impulsen die het vervoer van goederen van en naar het hinterland vlotter en efficiënter moeten doen verlopen. Zelf een projectvoorstel indienen, kan nog tot maandag 27 november 2017.

Vlaanderen heeft de ambitie dé logistieke draaischijf van Europa te worden, maar dat veronderstelt actie. Er zijn reeds heel wat infrastructurele ingrepen uitgevoerd, maar toch zijn er nog een aantal factoren die de status van Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa bedreigen. De Vlaamse overheid en de havenbesturen hebben er iets voor over. Daarom wordt ook financiële steun verleend aan projecten die de efficiëntie van bestaande en nieuwe maritieme goederenstromen van, naar en in de haven verbeteren. Ook voorstellen die een modal shift van wegvervoer naar spoor of binnenvaart realiseren, met een positief effect op vergroening en duurzaamheid, kunnen rekenen op een financiële bijdrage.