Het centrum van Gent leek begin deze week heel even op een akker. Lokale landbouwers uit Gent trokken met hun tractoren de straat op als protest tegen het Gentse stadsbestuur. Die legde het laatste jaar drie plannen op tafel, die zwaar zouden doorwegen op de lokale landbouwbedrijven.

Begin dit jaar stelde stad Gent het nieuw ruimtelijk structuurplan Gent voor. Daarbij werd benadrukt dat de ruimte om handel te drijven schaars is en er dus naar duurzame, creatieve oplossingen gezocht moet worden. “Bij die denkoefening werd vergeten dat ook de landbouwers voldoende plaats nodig hebben om hun werk te kunnen doen”, klinkt het bij Boerenbond. “Verder stellen we vast dat, wanneer het over landbouw gaat, men zich tot stadsgerichte landbouwers beperkt. Een ruimtelijke planning die de bedrijfsvoering van de gangbare landbouw ondersteunt, ontbreekt volledig.”

Mogelijkheden genoeg

Ook het feit dat de gronden die het voorbije jaar beschikbaar werden gesteld en uiteindelijk naar stadsgerichte projecten gingen, staat de Boerenbond niet aan. Zo stelde het OCMW 10,7 hectare grond beschikbaar voor een stadsgericht project met sociale tewerkstelling en verkocht de organisatie onlangs nog 450 hectare van hun gronden aan een Nederlandse vennootschap.

“Maar het RUP Groen, dat deze zomer verscheen, doet de emmer overlopen”, zegt de Boerenbond. “Zonder enig overleg wordt een ruimtelijk plan op tafel gelegd, voor maar liefst 140 hectare nieuwe natuur- en bosontwikkeling. Sommige Gentse landbouwers verliezen zo de helft van hun areaal, terwijl stad Gent hen enkele jaren geleden nog een vergunning gaf voor bijkomende investeringen.”

Protestactie

Met de protestactie wilde de boerenbond het stadsbestuur met de neus op de feiten drukken. Vooral het gebrek aan overleg in alle beslissingen, leidt tot grote ontevredenheid. “We hebben een duidelijke boodschap: er moet niet over de landbouw gepraat en beslist worden, maar met de landbouw. Enkel zo krijgt Gent een duurzaam lokaal voedselbeleid.”