GENT – Zes maanden na de invoering van het circulatieplan heeft Unizo een bevraging georganiseerd bij de ondernemers uit Gent. De resultaten tonen verdeelde meningen. Unizo pleit nu voor een positieve imagocampagne om het vertrouwen in de Gentse binnenstad bij de consumenten opnieuw te herstellen.

Uit de resultaten van de Unizo-enquête over het Gentse mobiliteitsplan blijkt dat een aantal lokale ondernemers een moeilijke jaarhelft achter de rug hebben. Een ander deel is dan weer vastberaden en ziet de toekomst, mits een paar grondige aanpassingen, positief tegemoet. Vooral het nieuwe parkeerbeleid en –tarieven zorgen voor ontevredenheid.

Imagocampagne

“Klantbeleving en gebruiksgemak staan centraal in een bedrijvige stadskern. Willen we de klant in de toekomst blijven verleiden, dan moeten we daar als ondernemers en overheid samen de handen voor in elkaar slaan”, zegt Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen.

Unizo ijvert dan ook voor een imagocampagne die tot buiten de provinciegrenzen reikt. Deze moet aantonen dat Gent nog vlot bereikbaar is. “De perceptie leeft te hard dat Gent en de ondernemingen moeilijk bereikbaar zijn. Dit is vooral zo voor de automobilist uit de randgemeenten, die minder vertrouwd is met de stad en zo het gevoel heeft niet langer welkom te zijn met de wagen”, klinkt het bij de ondernemers.

Actiepunten

Verder is er grote consensus onder de bedrijven dat er nood is aan duidelijk gecommuniceerde en strategisch gelegen randparkings. Daarom pleit Unizo voor een aanpassing van de parkeertarieven en een betere signalisatie naar en tussen de ondergrondse parkings. Ook de levertijden vragen om uitbreiding. Voor heel wat ondernemers is leveren voor 11u onhaalbaar, blijkt uit de enquête.

“Het aanpakken van een aantal knelpunten op de kleine ring, zoals Dok Zuid en Rooigemlaan, is ook dringend nodig”, besluit Jos Vermeiren.