Onder de naam KUDOS starten ONTOFORCE en de onderzoeksgroep Database Document & Content Management (DDCM) van de Universiteit Gent een innovatieproject rond text mining. Via het project willen ze tekstdocumenten doorzoekbaar maken. Het onderzoek, dat een jaar in beslag zal nemen en een subsidie van één miljoen euro krijgt aangereikt, heeft de bedoeling om uit semi- en ongestructureerde data relevante inzichten voor de life sciences industrie te halen.

KUDOS staat voor Knowledge from Unstructured Data Outlaying Semantics. ONTOFORCE neemt hiervoor een exclusieve licentie op de Smart Documents technologie van Universiteit Gent. Dat platform stelt gebruikers in staat informatie uit grote en uiteenlopende documenten op een gestructureerde en kwalitatieve manier te onttrekken. De nieuwe technologie zal uiteindelijk in het zoekplatform DISQOVER van ONTOFORCE worden ingebouwd, dat op zijn beurt wordt ingezet om de informatie te structureren en doorzoekbaar te maken.

Het gaat onder meer om klinische rapporten. Specifieke terminologieën zoals ziektes of behandelingen zullen systematisch herkend worden. Ook de onderlinge verhoudingen tussen de termen zullen worden weergegeven. “Naar schatting 80% van alle data wereldwijd is ongestructureerd. Door middel van deze text mining kan onderzoek naar geneesmiddelen binnenkort verrijkt en versneld worden. Op termijn zal dit ook heel wat mogelijkheden bieden naar andere industrieën”, aldus Hans Constandt, ceo van ONTOFORCE.