Het nieuwe project ‘Sociaal Gemaakt’ van Stad Gent en designplatform Ministry of Makers linkt sociale economiebedrijven met de designwereld. Daarvoor wordt er samengewerkt met vijf bedrijven uit de sociale economie en vier designers. Het project is ontstaan uit de voortdurende zoektocht van de Gentse sociale economie naar nieuwe producten en diensten die werk bieden aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Werknemers uit de sociale economie werken in ‘Sociaal Gemaakt’ mee aan de vervaardiging van unieke producten. Dat leidt niet alleen tot extra motivatie bij de werknemers, maar ook bij de designers die de mogelijkheid krijgen om hun ideeën in co-creatie met de sociale economie te ontwikkelen. De vijf Gentse bedrijven die deelnemen zijn Ateljee, Compaan, Labeur, Dienstenbedrijf Gent en Weerwerk. Valerie Bervoet, Cas Moor, Marie Mees en Sep Verboom stapten als designer mee in het project.

“Het doel is om nieuwe producten te ontwikkelen die authentiek zijn en dus een eigen verhaal vertellen”, vertelt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk. “Bovendien dienen ze zo ontworpen te zijn dat de productie kan gebeuren door werknemers uit de sociale economie. Op die manier willen we de economische ruggengraat van de sociale economiebedrijven duurzaam helpen versterken. Want het maakt de bedrijven minder subsidie-afhankelijk. En net dat is de beste garantie dat de sociale tewerkstelling op langere termijn blijft bestaan.”

Met het project wil Gent afstappen van het stereotype dat sociale economie gelijk staat aan bandwerk, dat zielloos en weinig creatief is. Ontwerpbureau Pars Pro Toto begeleidt het traject om de samenwerking vorm te geven. Op basis van de bevindingen uit de eerste verkennende fase, gesteund door socialeeconomie.be en gefinancierd door de Vlaamse overheid, start Gent begin 2017 met het pilootproject. Tegen eind 2017 worden de nieuwe producten effectief ontwikkeld. Het project wordt eveneens mogelijk gemaakt met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.