Voor het eerst bekleedt een vak- of onderzoeksgroep van de Universiteit Gent op een wereldwijde ranking een plaats in de top 10. Die primeur is weggelegd voor de sportwetenschappers van de UGent. Zij behalen in de nieuwe Academic Ranking of World Universities de negende plaats binnen de discipline Sport Sciences.

De Academic Ranking of World Universities, beter bekend als de Shanghai Ranking, vergeleek de wetenschappelijke excellentie van de sportwetenschappelijke afdelingen van meer dan 400 universiteiten. De beste 300 werden op hun website gerangschikt. De score is gebaseerd op de onderzoeksoutput van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. Daarin zijn de de doorslaggevende criteria onder meer het aantal toppublicaties, het aantal citaties en de mate van internationale samenwerking. De UGent doet het uitstekend in de Shanghai ranking, met in 2016 een 62e plaats voor de ganse instelling.

De hoge score van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen bevestigt de internationale faam van deze onderzoeksgroep, die deel uitmaakt van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De onderzoekers zijn actief op diverse thema’s zoals het promoten van een actieve levensstijl, het optimaliseren van training voor topsportprestaties en het ontwikkelen van innovaties voor het opsporen van sportief talent bij kinderen.

Het team is gehuisvest in de gloednieuwe laboratoria aan de Watersportbaan, het Sport Science Laboratory Jacques Rogge. Een jaar na de inhuldiging wordt het als internationaal toonaangevend beschouwd voor wetenschappelijk onderzoek naar de menselijke beweging en sport.