Gentse start-up helpt kmo om beter te organiseren

aaaaveerleVeerle Bultinck deed onder meer ervaring op als coördinator bij Vlerick Leuven Gent Management School en het European Centre for Clincial Research Training. Begin dit jaar richtte ze Organise it op. Met deze start-up wil ze met name kleinere ondernemingen helpen om beter zicht te krijgen op de organisatorische aspecten van de bedrijfsvoering en om die beter op punt te stellen.

“Quasi 70% van de faillissementen zou te wijten zijn aan ontoereikend office management”, zegt ze daarover.  “Begrijpelijk, want vele zelfstandigen en KMO’s zijn uitmuntend in hun vakgebied maar nemen te weinig tijd om hun office management aan te pakken. Een office manager of administratieve hulp vinden ze  vaak onnodig of onbetaalbaar. Nochtans is en blijft het papierwerk de slagader van het bedrijf, en een goede vinger aan de pols helpt om snel in te grijpen.”

Ook in onze contreien hebben bedrijven volgens Veerle Bultinck grote nood aan “professional organisers”, een beroep dat de jongste jaren heel wat opgang heeft gemaakt in de Verenigde Staten. Waarover gaat het concreet?

“We geven concreet advies geven aan klanten, identificeren hun doelstellingen en stellen hun organisatie op punt. Door samen concreet oplossingen en structuren uit te werken wordt de productiviteit verhoogd, de stress verlaagd en blijft de controle over het geheel van activiteiten beter.   Iedereen kent de grootste troeven van een efficiënte organisatie, en het internet staat vol met tips en tricks, maar veelal ontbreekt de moed om de eerste stap te zetten. Toch is vaak maar één keer een goede (re-)organisatie nodig om erna beter gestructureerd en efficiënter te werken.”