Gentse studenten ontwikkelen concept voor nul-energiewoning

e-cubeOp 9 september 2014 wordt, naast de GreenBridge incubator  in Oostende , de E-Cube geopend. De E-Cube is een nul-energiewoning, die als proefgebouw zal dienen bij onderzoek naar energiezuinig bouwen door de Universiteit Gent. Het gebouw staat volledig in voor de eigen energiebehoefte. Zonnepanelen zorgen voor energie die optimaal gebruikt wordt door goed te isoleren, de nood aan verwarming te verlagen, ramen en deuren met een hoog isolatieniveau te gebruiken, een goede luchtdichtheid te realiseren en door energie-efficiënte ventilatie.

Succesvolle deelname in Solar Decathlon wedstrijd

Het concept van de woning is ontwikkeld door studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Met de E-Cube namen ze deel aan de Solar Decathlon, een internationale wedstrijd voor universiteiten om een door zonne-energie aangedreven huis te ontwerpen, bouwen en bewonen. Als enige Europees team was de UGent voor de eindfase van de wedstrijd geselecteerd om haar woning tentoon te stellen in Washington in september 2011. Daarna werd de woning gedemonteerd en in containers terug naar België verscheept. Dit bouwpakket vormde de basis voor het nul-energieproefgebouw zoals het nu op de GreenBridge-site staat.

Onderzoek naar innovatieve energie

Toon Vermeir, die van begin tot einde bij het project betrokken was, is ervan overtuigd dat de E-Cube het bouwen van nul-energiewoningen een fikse boost kan geven. “De E-Cube wordt ingezet voor onderzoek naar de interactie van innovatieve systemen om energie op te wekken, zoals warmtepompen en zonnepanelen,  met een zogenaamd smart grid, een elektriciteitsnetwerk om productie en verbruik van hernieuwbare energie optimaal op elkaar af te stemmen. Om in te spelen op het comfort in de woning en de energie die daarvoor nodig is, worden de energiestromen van de verschillende energiesystemen samen met het binnen- en buitenklimaat continu gemonitord.”