Onderzoekers van de UGent hebben samen met het Indische onderzoeksinstituut BITS-Pilani een nieuwe technologie ontwikkeld. Die zuivert het afvalwater aan de hand van elektriciteit. Tientallen miljoenen huishoudens in het land lozen in open riolen, aangezien zo’n 70 procent geen toegang tot een toilet heeft. Met deze revolutionaire technologie wordt het besmettingsrisico voor mensen die in de buurt van een open riool wonen, beperkt.

Het waterzuiveringssysteem werkt nu op een gemeenschappelijk toilet voor wel 100 personen. De nieuwe technologie is een stap in de richting van autonome, duurzame toiletten en riolen, die niet langer op een groter rioleringsnetwerk moeten worden aangesloten. Daardoor is het niet langer nodig om chemicaliën toe te voegen. In de afgelopen jaren hebben onderzoekers de installatie getest in een laboratorium en voor één huishouden. In de toekomst willen de onderzoekers dit systeem ook op andere plaatsen in India installeren.

In India heeft gebrekkige rioolwaterzuivering een enorme impact op mens en economie. Het kost de Indische staat ongeveer 53,8 miljard dollar per jaar, wat overeenkomt met 6,4 procent van het bruto binnenlands product. De nieuwe technologie is dus welgekomen voor het Zuid-Aziatische land. Het project kwam tot stand met financiële steun van de Bill en Melinda Gates Foundation en de Indische Biotechnology Industry Research Assistance Council van het Department of Biotechnology.