Uit een studie van de FOD Economie blijkt dat de vastgoedprijzen in de Arteveldestad alsmaar duurder worden. Dit geldt zowel voor de woonhuizen als voor de villa’s of appartementen. De cijfers zijn recent want ze hebben betrekking op de eerste jaarhelft van dit jaar.

In Gent is de gemiddelde prijs voor gewone huizen gestegen met liefst 8,6 procent. Gent volgt daarmee de trend die in alle Vlaamse centrumsteden van kracht is. Overal is er sprake van een stijgende curve. In Kortrijk (plus 10,5 procent) en Brugge (9,9 procent) is de hausse zelfs nog meer uitgesproken. Aalst weet dan nog de schade te beperken met een stijging van 1,8 procent. In Sint-Niklaas is er wat de prijs voor gewone huizen betreft, sprake van een nuloperatie, geen stijging en geen daling dus.

Ook de Gentse villa’s worden alsmaar duurder: plus 9,6 procent. In Aalst daalt de prijs voor villa’s dan weer gevoelig (minus 11,5 procent). Sint-Niklaas doet het hier niet goed: de prijzen voor villa’s stijgen met 11,6 procent.

Finaal worden ook de prijzen voor appartementen tegen het zonlicht gehouden. Zowel in Gent (plus 5,3), als in Aalst (plus 4,5) als in Sint-Niklaas (plus 5,2 procent) komt de aankoopfactuur dit jaar hoger uit.