Gentse vzw Tuinhier lanceert ecologisch tuinkeurmerk

tuinhierVolkstuinparken liggen vaak in de buurt van stads- en dorpskernen. Ze zorgen er voor een toegevoegde waarde naar biodiversiteit toe. In en rond volkstuinparken heerst vaak een parkachtig landschap vol bomen, heesters en bloemen: een plek waar de consument kan tot rust komen én een eigen oogst kan telen.

Met het juiste advies en begeleiding kan de biodiversiteit en de ecologische waarde van het volkstuinpark sterke sprongen vooruit maken.

Om deze reden wil de in Gent gevestigde vzw Tuinhier een Ecologisch Tuinkeurmerk lanceren om ecologisch tuinieren te promoten en toe te lichten bij leek en professional.

Tuinhier lanceert Het Ecologisch Tuinkeurmerk. Het doel van dat keurmerk is het stimuleren en optimaliseren van het natuurvriendelijk beheer van volkstuinparken, tuinen en stedelijke groengebieden en dit met de maximale integratie van biodiversiteit. Tuinhier wil ecologisch tuinieren promoten, zodat de natuur de optimale mogelijkheden krijgt tot ontwikkeling. Daarnaast wil Tuinhier met het Ecologische Tuinkeurmerk, volkstuinen een waardevolle plek geven binnen het ruimtelijke ordeningsplan.

Door deskundig advies, voorlichting en professionele begeleiding kan optimalisatie in een volkstuinpark gerealiseerd worden.

Voor het Tuinkeurmerk is een waardesysteem opgesteld, gebaseerd op punten, dat gekoppeld wordt aan het volkstuinpark. Het puntensysteem geeft een beeld van de natuurwaarde van het volkstuinpark. De klemtoon wordt gelegd op het ontwerp, de inrichting, het beheer en tot slot de voorlichting. Met deze kernthema’s hopen we een eerlijke en professionele evaluatie te garanderen.

Een volkstuinpark met een Tuinkeurmerklabel kan een positieve uitstraling geven naar het grotere publiek en kan zo de aanleiding zijn tot het aantrekken van nieuwe doelgroepen.
Het advies en de begeleiding voor het verkrijgen van een keurmerk is bedoeld voor tuinverenigingen en ander groepen mensen die volkstuinen, (pluk)tuinen of samentuinprojecten onderhouden.

Er wordt een advies- en begeleidingscommissie samengesteld met specialisten die werken binnen de natuureducatiesector en groenbeheer, om de volkstuinen te beoordelen en begeleiden.