Geo Intelligence verandert naam in RetailSonar en werkt aan internationale doorbraak

Thumbnail-retailfolders-1200x965Geo Intelligence uit Zwijnaarde dat in 2011 werd opgericht en voor retailers, projectontwikkelaars en overheden verzorgingsgebieden meet, omzetten en marktaandeel van potentiële locaties berekent, de impact van mobiliteitskwesties voorspelt en het effect van markeringinspanningen in kaart brengt, staat ook internationaal steeds meer in de kijker.

“Om een internationale expansie te realiseren”, zegt CEO Dieter Debels, “hadden we een nieuwe naam nodig, omdat GeoIntelligence niet internationaal gedeponeerd is.  We hebben daarom beslist om voortaan als RetailSonar door het leven te gaan. Dat is immers ook de naam van ons platform waarmee we retailers ondersteunen om hun belangrijkste “waar?” vragen te beantwoorden. ”

Belangrijker nog dan de nieuwe naam om op buitenlandse markten nieuwe klanten te overtuigen, zijn verschillende nieuwe modules. Debels verwijst in de eerste plaats naar de “network explorer”, een module  om ook kleinere retailers op een efficiënte manier te kunnen bedienen met een intelligente oplossing voor de optimalisatie van hun winkelnetwerk. “Daarnaast hebben we met de “campaign targeter” en “campaign manager” een visie uitgetekend om het productaanbod ook uit te breiden naar geomarketing. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een kostenefficiëntere folderbedeling. Later willen we dit uitbreiden naar verschillende marketingcampagnes. Projectontwikkelaars en overheden kunnen een beroep doen om onze module “RetailCompass” om de impact van grootschalige retailontwikkelingen nauwkeurig te kunnen opmeten.”

Nu de technologie helemaal op punt staat wil RetailSonar die ook internationaal schalen. Eind 2014 werd hiervoor een samenwerking aangegaan met Locatus, om de oplossing te verdelen in Nederland. “Via een uitrol bij onze internationale klanten willen we het geografisch bereik van de technologie uitbreiden naar andere landen”, besluit Dieter Debels.