Geo Intelligence voorspelt retailomzetten met wiskundige precisie

veldstraatGeo Intelligence is in 2011 opgericht als lean start-up van de Universiteit Gent. Vanuit een nieuwe visie op geomarketing is het bedrijf de jongste jaren snel uitgegroeid tot een sterke partner van retailers, ontwikkelaars en overheden. Het bedrijf, waarvoor ondertussen dertien mensen werken, is nu klaar voor internationale expansie in Europa en op termijn ook in de Verenigde Staten.

Verzorgingsgebieden meten, omzetten en marktaandeel van potentiële locaties berekenen, de impact van mobiliteitskwesties voorspellen, het effect van marketinginspanningen in kaart brengen? Talrijke retailers, projectontwikkelaars en overheden kloppen daarvoor aan bij Geo Intelligence. CEO Dieter Debels en Head of Business Development Koen Wildemeersch blijven ondanks hun knowhow en hun aanbod dat uniek is in de wereld vrij bescheiden. “In elk project staan de wensen van de klant centraal”, zeggen ze in koor.

Om te weten te komen waar retailers nog mogelijkheden hebben om bijkomende winkels te openen, te zien waar ze beter zouden sluiten of de impact te berekenen die onlineverkoop op het fysieke winkelen heeft, komen vele parameters om het hoekje kijken, zoals verplaatsingsbereidheid, sterkte van de concurrentie, aantrekkingskracht van de locatie, vloeroppervlakte, parkeergelegenheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid, … Het menselijk brein kan die informatie onmogelijk allemaal tegelijk verwerken.

Traditionele marktstudies daarrond leveren dan ook weinig resultaten op. “Geo Intelligence is indertijd opgericht vanuit een nieuwe visie op geomarketing”, zegt oprichter en CEO Dieter Debels. “Met behulp van artificiële intelligentie hebben we het platform RetailSonar gebouwd. Zo kunnen we met hoge accuraatheid verzorgingsgebieden meten, omzetten en marktaandeel van potentiële locaties berekenen, de impact van mobiliteitskwesties voorspellen en folder- en directmailingcampagnes sturen. We kunnen dan ook oplossingen aanbieden voor onder meer expansiemanagement, blindevlekkenplannen, mobiliteitsstudies, screening van winkels en concepten, passantentellingen en direct marketing.”

Het model wordt gevoed met socio-demografische informatie voor alle wijken in België en met klanteninformatie van de retailers. Op basis daarvan is duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is in een bepaald verzorgingsgebied en waaraan dat wordt besteed.

“De jongste drie jaar hebben we sterk gewerkt aan de methodologie en de technologie”, zegt Koen Wildemeersch. “Die staan echt helemaal op punt. In juni hebben we versie 2.0 van de software gelanceerd bij de retailers. Maar ook voor ontwikkelaars  kunnen we heel precies het potentieel van een project inschatten en aangeven hoeveel vierkante meter op een bepaalde locatie nog ontwikkelbaar is per branche.”

“Het duurt niet lang om potentiële klanten te overtuigen”, zegt Koen Wildemeersch nog. “Als retailers ons drie willekeurige verkooppunten laten onderzoeken en dan de omzetcijfers die deze winkels volgens de analyse met ons model halen vergelijken met de werkelijke omzet, dan kunnen ze niet blind blijven voor de meerwaarde van ons model.”

Geo Intelligence focust vooral op twee speerpunten: netwerkplanning van de verkooppunten en geomarketing. “Netwerkplanning wordt door de hoge vlucht die e-commerce heeft genomen en door een fenomeen zoals de deeleconomie, waarbij mensen bijvoorbeeld via een platform als Peerby zaken gaan lenen in plaats van ze in de winkel te kopen nog belangrijker dan het al was”, zegt Dieter Debels. “Die zaken maken de beslissing rond de ideale plaats voor de inplanting van winkelpunten nog moeilijker. Maar ons model houdt met al die criteria uit de complexe interactie tussen de vraag- en aanbodzijde rekening. We kunnen zelfs voorspellen wat de impact voor pakweg een winkel van een speelgoedketen zal zijn als zich in zijn verzorgingsgebied een concurrent komt vestigen.”

Nu de methodologie en de technologie helemaal op punt staan, is Geo Intelligence ook klaar voor een internationale doorbraak. “We hebben het niet altijd beseft, maar eigenlijk is ons platform uniek in de wereld”, zegt Dieter Debels. “Vandaar dat we in onze strategische plannen ook hebben ingeschreven om binnen enkele jaren een kantoor te openen in de Verenigde Staten.”